Fytogeografia

Fytogeografia je odvetvová vedná disciplína biogeografie zaoberajúca sa časopriestorovými zákonitosťami rozšírenia rastlinstva.

Fytogeografia alebo geografia rastlinstva alebo rastlinný zemepis je odvetvová vedná disciplína biogeografie zaoberajúca sa časopriestorovými zákonitosťami rozšírenia rastlinstva.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.