Fyziokratizmus je smer politickej ekonómie, ktorý založili François Quesnay a Anne Turgot v druhej polovici 18. storočia. Fyziokratizmus považoval pôdu a poľnohospodárstvo za jediný zdroj bohatstva, propagoval hospodársky liberalizmus a slobodu obchodu.

Ďalšia literatúra upraviť

  • HOLMAN, Robert, a kol. Dějiny ekonomického myšlení. 3. vyd. Praha : C.H. Beck, 2005. 539 s. (Beckovy ekonomické učebnice.) ISBN 80-7179-380-9. S. 37 – 43.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.