Gigahertz

(Presmerované z GHz)

Gigahertz (GHz) je SI jednotka frekvencie pomenovaná na počesť Heinricha Rudolfa Hertza. 1 GHz je miliardnásobkom základnej jednotky frekvencie hertz.


1GHz = 1000000000Hz = 109Hz


Okrem iného sa používa aj na označenie pracovnej frekvencie mikroprocesorov a na frekvencie elektromagnetického žiarenia.