Gastroenterológia je odbor vnútorného lekárstva, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečením chorôb tráviaceho ústrojenstva.