Generácia Y (angl. Millennials, t.j. „Deti milénia“) je demografická kohorta, ktorá nasleduje po Generácii X (niekedy nazývanej aj „generácia MTV“) a predchádza generácií Z.

Súčasť série
Generácie
Stratená generácia
(1883 – 1900)
Lost Generation
G.I. Generation
(1901 – 1924)
Generácia druhej svetovej vojny
Silent Generation
(1925 – 1945)
Tichá generácia
Generácia Baby boomers
(1946 – 1964)
Povojnová generácia
Generácia X
(1965 – 1980)
Deti s kľúčom na krku
Husákove deti
Generácia Y
(1981 – 1996)
Millennials
Generácia Z
(1997 – 2012)
post-Millenials
(Zoomeri)
Generácia Alfa
(2010 – 2025)
Screenedžeri
(Generácia skla)
Generácia Beta
(2025 –  )
z  d  u

Pojem „Generácia Y“ sa prvý raz objavil v auguste 1993 v magazíne Advertising Age, pričom opisoval generáciu detí narodených v roku 19851995. Dnes už často označuje aj generáciu narodenú v začiatkoch 80. rokov 20. storočia a od polovice 90. rokov po prvé roky po roku 2000[1] (Millennials). Generácia Y sú z väčšej časti deti rodičov, ktorí sa narodili v povojnových rokoch, tzv. „baby boomerov“, a starších členov Generácie X. V dôsledku prirodzeného nárastu pri pôrodnosti v 80. a 90. rokoch, vplyvom odozvy z počtu členov generácie ich rodičov, sa zvyknú nazývať aj „Echo boomers“. Vďaka tomu, že trendom rozvinutých krajín 20. storočia bolo zakladanie menších rodín, relatívny dopad odozvy baby boom-u bol v porovnaní s prvými rokmi po 2. svetovej vojne menej výrazný.

Charakteristiky Generácie Y sa odlišujú v závislosti od sociálneho a ekonomického stavu jednotlivých regiónov. V širšom zmysle je táto kohorta poznačená priaznivým postojom ku komunikáciami, médiám a digitálnymi technológiami. Vo väčšej časti sveta bola ich výchova poznačená zvýšeným liberálnym prístupom k politike a ekonomike. Účinky tohto prostredia na nich sú sporné. Veľká ekonomická kríza, ktorá začala v roku 2007 má na túto generáciu omnoho väčší dopad, lebo ju zasiahla v najväčšom rozsahu. Spôsobila u nej historicky najvyššiu úroveň nezamestnanosti, ktorá vedie k špekuláciám o možných dlhodobých hospodárskych a sociálnych škodách pre túto generáciu.

Terminológia

upraviť

Za tých, ktorí túto generáciu označili ako „Millenials“ sa považujú spisovatelia a amatérski historici, William Strauss a Neil Howe.[2] V roku 1987 ním označili deti narodené v roku 1982 potom ako u nich začala predškolská výchova. Médiá vtedy poukazovali na skutočnosť, že v novom miléniu bude tento ročník prvým, ktorý absolvuje maturitné skúšky.[3] Písali tak o tejto kohorte vo svojich knihách Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069 (1991)[4] a Millennials Rising: The Next Great Generation (2000).[3]

V auguste 1993 v editoriáli časopisu Advertising Age (alebo Ad Age), ktorý poskytuje správy, analýzy a dáta o marketingu a médiách, sa zmieňovali o „Generácii Y“. Zaraďovali do nej jedenásťročnú a mladšiu mládež, ako aj teenagerov z nadchádzajúcich desiatich rokov, ktorí boli definovaní ako odlišní od Generácie X.[5][6] V roku 2012 Bruce Horovitz pripustil, že termín „Millenials“ je presnejší ako „Gen Y“,[2] načo aj v Ad Age pripustili, že označenie „Generácia Y“ bolo náhradou predtým ako sa presnejšie identifikovala táto kohorta.[7] Niekedy sú Millenials nazývaní aj „Echo Boomers“.[8] Je to preto, lebo sú potomkami generácie „Baby boomerov“, ako aj pre nárast pôrodnosti, ktorý sa prejavil hlavne od začiatku 80. do polovice 90. rokov 20. storočia. Bol odrazom nárastu pôrodnosti generácie ich rodičov. V Spojených štátoch takáto pôrodnosť dosiahla vrchol v auguste 1990[9][10] a aj v rozvinutých krajinách, no bola zbrzdená trendom znižovania štandardnej početnosti rodín.[11][12] Sociológ Elwood Carlson v knihe The Lucky Few: Between the Greatest Generation and the Baby Boom túto kohortu nazýva aj „New Boomers“.[13]

Psychologička Jean Twengeová v knihe Generation Me: Why Today’s Young Americans Are More Confident, Assertive, Entitled—and More Miserable Than Ever Before (2006, resp. 2014), označuje Generáciu Y ako „Generation Me“.[14][15] V roku 2013 mal týždenník Time na svojej titulke Millennials: The Me Me Me Generation.[16] Iný týždenník, Newsweek, použil termín „Generation 9/11“, pričom odkazoval na to, že ide o mládež, ktorá mala počas udalostí okolo 11. septembra 2001 od 10 do 20 rokov. Prvýkrát takto na túto generáciu poukázal na titulke dňa 12. novembra 2001.[17] Alternatívne názvy tejto generácie sú aj „Generation We“,[18] „Global Generation“, „Generation Next“[19] a „Net Generation“.[20]

Generácia Y v Číne je všeobecne nazývaná ako generácia 80., či 90. rokov. V roku 2015 na konferencii v Šanghaji, ktorú organizoval americko-čínsky inštitút University of Southern California, boli po prieskumoch Millennials v Číne identifikovaní v porovnaní s rovesníkmi v USA ako odlišní.[21] zistené boli odlišnosti v ich manželskom spolunažívaní, veku pri plodení potomkov, spôsobe staroslivosti o deti, v životných a profesijných ambíciách a tendenciách k dobrovoľnosti a k ich aktivitám.[22]

Časové definície a vekové skupiny generácie

upraviť

Začiatok tejto generácie je menšou skupinou demografov a výskumných pracovníkov definovaný od polovice do konca 70. rokov 20. storočia: napríklad finančná spoločnosť Synchrony Financial tento štart odhaduje na rok 1976,[23][24] nezisková organizácia zameraná na túto skupinu, Mobilize.org, stanovuje rozpätie 1976 – 1996,[25] podľa poisťovne MetLife sú určené roky narodenia Millenials od roku 1977 po rok 1994,[26] a podľa štatistického systému Nielsen Media Research je to medzi 1977 – 1995.[27][28] Majorita výskumníkov a demografov stanovuje štart tejto kohorty na začiatok 80. rokov a jej záver dáva na polovicu 90. rokov 20. storočia. Austrálsky inštitút pre prieskum trhu a sociálny výskum, McCrindle Research[29] pracuje u tejto generácie s rokmi 1980 – 1994. V roku 2013 v správe medzinárodnej siete poradenských spoločností, PricewaterhouseCoopers,][30] a aj v analýzach od konzultačnej spoločnosti Edelman Berland[31] sú stanovené roky 1980 – 1995. Gallupov ústav,[32][33][34] marketingové prieskumy od Eventbrite,[35][36] či prieskumy spoločnosti Dale Carnegie Training,[37] pracujú pre Generáciu Y s rokmi 1980–1996. Medzinárodná sieť poradenských spoločností Ernst and Young určuje roky 1981–1996.[38] Americká nadnárodná poradenská firma pre ľudské zdroje, Manpower Group stanovuje rozsah na roky 1982–1996.[39]

Rozdiely sú aj v záverečnom ohraničení tejto generácie, ktoré niektoré zdroje stanovujú na koniec 90. rokov až prvé roky 21. storočia. Globálna investične banková spoločnosť, Goldman Sachs,[40] analytici z Resolution Foundation,[41][42] či v roku 2013 titulka časopisu Time[43] za Generáciu Y (Millenials) označili tých, ktorí sa narodili medzi rokmi 1980–2000. SYZYGY, digitálna agentúra, ktorú spoluvlastní londýnska nadnárodná reklamná spoločnosť, WPP, stanovuje pre Millenials roky 1981–1998,[44][45] Federálny štatistický systém USA, United States Census Bureau, udáva rozpätia rokov narodení v tejto kohorte na roky 1982–2000.[46] Americký inštitút pre výskum verejnej mienky, Pew Research Center označuje ako „Millennials“ tých, ktorí sa narodili od roku 1981, pričom túto generáciu ešte nemajú časovo uzavretú.[47][48]

Demografi William Straus a Neil Howe definujú Millenials ako tých, čo sa narodili medzi rokmi 1982–2004.[2] Howe označuje ich hranicu ku Generácii Z za predbežnú, lebo podľa neho sa bude dať urobiť jej presnejšie stanovenie potom, ako sa od nej nasledujúca kohorta historicky oddelí. Podľa neho Generácia Y, ktorá začína v roku 1982 by sa mohla oddliť od ďalšej niekde okolo rokov 2000-2006.[49] Profesor Elwood Carlson v roku 2008 v knihe The Lucky Few: Between the Greatest Generation and the Baby Boom píše, že Millenials sú generáciou, ktorá sa rodila medzi rokmi 1983–2001. V roku 1983 to začalo zvýšením pôrodnosti a končilo to politickými a sociálnymi výzvami, ktoré spôsobili útoky z 11. septembra 2001.[13] V roku 2016 organizácia Public Interest Research Group ohraničila Generáciu Y medzi roky 1983-2000.[50][51][52] V roku 2016 americká televízia v rámci 33. série Survivor (Kto prežije) zorganizovala súťaž medzi Millenials (tvorili ich ročníky: 1984 až 1997) a Generáciou X (tvorili ich ročníky: 1963 až 1982).[53]

Pri krajných ročníkoch (z konca 70., či začiatku 80. rokov 20. storočia) sa vďaka presahu môže stať, že pri definíciách sa niektoré individuality môžu identifikovať aj so susednou generáciou.[54][55][56][57] Niektorým z týchto prahových skupín sa v angličtine dávajú mená ako „Xennials“, „The Lucky Ones“, „Generation Catalano“ a „Oregon Trail Generation“.[57][58][59][60][61]

Vlastnosti

upraviť

Demografi William Strauss a Neil Howe veria, že každá z generácií ma svoje spoločné vlastnosti, ktoré im v štyroch opakujúcich sa cykloch definujú základný charakter. Podľa ich hypotéz predpovedali, že Generácia Y sa bude so silným zmyslom pre lokálne i globálne spoločenstvo viac podobať občiansky zmýšľajúcej Veľkej Generácii.[3] Milleniálnej kohorte pripisujú sedem základných vlastností: detailizmus, izolovanosť, smelosť, orientáciu na tím, dôraz na konvencie, nátlakovosť a presadzovanie sa. Arthur E. Levine, autor knihy When Hope and Fear Collide: A Portrait of Today's College Student, označuje tieto generalizované označovania za stereotypy.[62]

Výskum, ktorý robili Strauss a Howe, je považovaný za významný, no aj oni majú svojich kritikov.[62] Psychologička Jean Twengeová hovorí, že tvrdenia Straussa Howeho sú príliš deterministické, neoveriteľné a nepodložené pádnymi dôkazmi. V svojej publikácii Generation Me (2006), spája Millennials s mladšími členmi Generácie X a nazýva ich „Generation Me“.[63] Twengeová Generácii Y prisudzuje vlastnosti ako je dôvera a tolerancia, ale aj ich náklonnosť k privlastňovaniu a narcizmu. Podkladom je výsledok prieskumov, ktorý u dospievajúcich až dvadsaťročných jedincov potvrdil v porovnaní k predchádzajúcim generáciám vyšší stupeň egoizmu. Chce poznať prognózy Straussa a Howeho, ktoré túto generáciu dovedú k občianskemu zmýšľaniu.[64][65]

Štúdia od SYZYGY z roku 2016, namerala Generácii Y v Spojených štátoch vyšší index Narcissistic Personality Inventory (NPI). Zistilo sa, že dospelí Millenials majú o 16% viac sebeckosti v porovnaní s ostatnými dospelými generáciami, pričom mužov s týmto výsledkom bolo viac ako žien. Štúdia skúmala dva typy narcizmu: grandiózny narcizmus, opísaný ako „narcizmus extrovertov, ktorý sa vyznačuje potrebou pútať pozornosť, moc a dominanciu“ a zraniteľný narcizmus, opísaný ako „introvertný narcizmus, t.j. sebectvo, ktoré je charakterizované akútnou potrebou nárokov a ochrany.“[44][45][66]

Štúdia „Monitoring the Future“, ktorú vykonáva od roku 1975 Michiganská univerzita a výskum American Freshman, ktorý od roku 1966 pri testovaní nových študentov vedie Výskumný ústav vyššieho vzdelávania v UCLA registrovali, že došlo k nárastu študentov, ktorí preferujú ako dôležitý atribút bohatstvo: narastal zo 45% u Baby Boomers, 70% pri Gnenerácii X, na 75% pri Generácii Y (Millenials). Percentuálne klesol pocit zamerať sa na politické otázky z 50% u Baby Boomers, 39% pri Gnenerácii X a na 35% u Millenials. Pojem „filozofie rozvoja zmysluplného života“ klesol najhlbšie od 73% u Baby Boomers na 45% u Millenials. Ochota zapojiť sa do riešenia otázok ochrany životného prostredia padla z 33% u Baby Boomers na 21% pri Millennials.[67]

V roku 2013 v prieskume Pew Research Poll zistili, že 84% Millenials, ktorí mali v tom čase medzi 18-32 rokov, boli za legalizáciu užívania marihuany.[68] V marci roku 2014 Pew Research Center vydali správu o tom, ako „Millennials dospievajú“ sú „oddelení od inštitúcií a prepojení s priateľmi“.[69][70] Správa hovorí, že Millennials sú vo víziách o budúcnosti Ameriky o niečo optimistickejší ako staršie generácie. Zistili, že 49% z nich očakáva lepšie časy a sú prvými v modernej dobe, ktorí vo zvýšenej miere berú študentské pôžičky a majú najvyššiu úroveň nezamestnanosti. V roku 2015 v Pew Research Center robili výskum o generačných identitách, z ktorej vzišlo, že majorita z Generácie Y nechce aby bola označovaná ako „Millenial“.[71]

Fred Bonner z Rutgers University v New Jersey, autor publikácie Diverse Millennial Students in College: Implications for Faculty and Student Affairs, je presvedčený, že veľa zistených faktov o Generácii Y má svoje opodstatnenie, no platia hlavne pre bežných ľudí bielej pleti, ktorí vyrastali pod patronátom rodičov v normálnych až nadštandardných životných podmienkach. Hispánski študenti a študenti čiernej pleti na tejto univerzite sa nestotožňovali s týmito charakteristikami. To isté platí aj pre iné sociálno-ekonomické skupiny. Ostatné ekonomické skupiny často nevykazujú rovnaké vlastnosti bežne prisudzované tejto generácii. „Nie je to tak, že veľa týchto rodičov sa nechcú o svoje deti starať,“ dodáva, „ale často na to nemajú dostatok času, zdrojov a sociálny, či kultúrny kapitál.“[62]

V knihe Fast Future autor David Burstein opisuje prínos Generácie Y do sociálnych zmien ako „pragmatický idealizmus“ s veľkou túžbou urobiť svet lepším, v kombinácii s pochopením, že na to, aby to dokázali, treba skôr vybudovať nové inštitúcie, než sa o tom pokúšať s existujúcimi.[72]

Referencie

upraviť
 1. Vplyv generácie Millennials na smerovanie nových trendov v marketingu, Online
 2. a b c HOROVITZ, Bruce. After Gen X, Millennials, what should next generation be?. USA Today, 4 May 2012. Dostupné online [cit. 2012-11-24].
 3. a b c STRAUSS, William; HOWE, Neil. Millennials Rising: The Next Great Generation. New York, NY : Vintage Original, 2000. Dostupné online. ISBN 0-375-70719-0. S. 370.
 4. STRAUSS, William; HOWE, Neil. Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069. [s.l.] : Harper Perennial, 1991. Dostupné online. p. 335
 5. "Generation Y" Ad Age 30 August 1993. p. 16.
 6. FRANCESE, Peter. Trend Ticker: Ahead of the Next Wave. AdvertisingAge, 1 September 2003. Dostupné online [cit. 2011-03-31].
 7. Samantha Raphelson. From GIs To Gen Z (Or Is It iGen?): How Generations Get Nicknames [online]. NPR, 6 October 2014, [cit. 2014-10-07]. Dostupné online.
 8. ARMOUR, Stephanie. Generation Y: They've arrived at work with a new attitude. USA Today, 6 November 2008. Dostupné online [cit. 2009-11-27].
 9. Advance Report of Final Natality Statistics, 1990, Monthly Vital Statistics Report, 25 February 1993
 10. Rebecca Leung. The Echo Boomers – 60 Minutes [online]. CBS News, 4 September 2005, [cit. 2010-08-24]. Dostupné online.
 11. Baby Boom – A History of the Baby Boom [online]. Geography.about.com, 9 August 1948, [cit. 2010-08-24]. Dostupné online.
 12. ROSENTHAL, Elisabeth. European Union's Plunging Birthrates Spread Eastward. The New York Times, 4 September 2006. Dostupné online [cit. 2010-04-02].
 13. a b CARLSON, Elwood. The Lucky Few: Between the Greatest Generation and the Baby Boom. [s.l.] : Springer, 30 June 2008. Dostupné online. ISBN 978-1-4020-8540-6. S. 29.
 14. Generation Me – Revised and Updated: Why Today's Young Americans Are More Confident, Assertive, Entitled—and More Miserable Than Ever Before [online]. 30 September 2014, [cit. 2016-10-14]. Dostupné online.
 15. College students think they're so special – Study finds alarming rise in narcissism, self-centeredness in 'Generation Me' [online]. 27 February 2007, [cit. 2016-10-14]. Dostupné online.
 16. Millennials: The Me Me Me Generation [online]. TIME, 20 May 2013, [cit. 2016-10-14]. Dostupné online.
 17. KALB, Claudia. Generation 9/11. Newsweek, September 2009. Dostupné online [cit. 2011-05-22].
 18. GENERATION WE. How Millennial Youth Are Taking Over America And Changing Our World Forever
 19. The Online NewsHour: Generation Next [online]. PBS, [cit. 2010-08-24]. Dostupné online.
 20. SHAPIRA, Ian. What Comes Next After Generation X?. The Washington Post, 6 July 2008, s. C01. Dostupné online [cit. 2008-07-19].
 21. University of Southern California US-China Institute University of Southern California, 2015
 22. Video: #MillennialMinds [online]. University of Southern California, 2015. Dostupné online.
 23. Who are the Millennials Anyway [online]. 22 May 2015. Dostupné online.
 24. Balancing Multi-Generational Retail Strategies Winning over Millennials without losing Boomers [online]. Synchrony Financial, 2014, [cit. 2016-06-26]. Dostupné online.
 25. Mobilize.org Snapshot [online]. Mobilize.org. Dostupné online.
 26. Demographic Profile – America's Gen Y [online]. 2009, [cit. 2016-06-09]. Dostupné online.
 27. Millennials: Much Deeper Than Their Facebook Pages [online]. . Dostupné online.
 28. Millennials: Breaking the Myths [online]. . Dostupné online.
 29. Generations Defined. Mark McCrindle
 30. PwC’s NextGen: A global generational study [online]. PwC, 2013, [cit. 2014-03-19]. Dostupné online.
 31. Study Finds Millennial Generation’s Power to Influence Is Increasing – Edelman. Edelman. Dostupné online [cit. 2016-11-01]. (po anglicky)
 32. INC., Gallup,. How Hotels Can Engage Gen X and Millennial Guests [online]. . Dostupné online.
 33. INC., Gallup,. Millennial Banking Customers: Two Myths, One Fact [online]. . Dostupné online.
 34. INC., Gallup,. Insurance Companies Have a Big Problem With Millennials [online]. . Dostupné online.
 35. Millennials: Fueling the Experience Economy [online]. Eventbrite, 2014. Dostupné online.
 36. The Art of Attracting a Millennial Arts Audience – Eventbrite US Blog. Eventbrite US Blog, 2016-05-02. Dostupné online [cit. 2016-10-24]. (po anglicky)
 37. Igniting Millennial Engagement: Supervising Similarities, Distinctions, and Realities. Dale Carnegie Training, 2015. Dostupné online [cit. 2015-11-09].
 38. Americas retail report: Redefining loyalty for retail [online]. EY, June 2015. Dostupné online.
 39. Millennial Careers:2020 Vision [online]. Manpower Group, 2016. Dostupné online.
 40. Millennials Coming of Age [online]. Goldman Sachs, 2016, [cit. 2016-08-15]. Dostupné online.
 41. Millennials 'set to earn less than Generation X' [online]. BBC, 18 July 2016, [cit. 2016-10-11]. Dostupné online.
 42. Millennials facing ‘generational pay penalty’ as their earnings fall £8,000 behind during their 20s [online]. Resolution Foundation, 18 July 2016, [cit. 2016-10-11]. Dostupné online.
 43. STEIN, Joel. The Me Me Me Generation [online]. 20 May 2013, [cit. 2014-05-08]. S. 30. Dostupné online.
 44. a b Technology-Driven Millennials Remain Narcissistic as They Age [online]. PR Newswire, 20 October 2016, [cit. 2016-10-24]. Dostupné online.
 45. a b EGOTECH [online]. SYZYGY, October 2016, [cit. 2016-10-24]. Dostupné online.
 46. BUREAU, US Census. Millennials Outnumber Baby Boomers and Are Far More Diverse [online]. . Dostupné online.
 47. Millennials overtake Baby Boomers as America’s largest generation [online]. Pew Research, 25 April 2016, [cit. 2016-05-04]. Dostupné online.
 48. Millennials match Baby Boomers as largest generation in U.S. electorate, but will they vote? [online]. 16 May 2016. Dostupné online.
 49. Introducing the Homeland Generation (Part 1 of 2) [online]. Forbes, 27 October 2014, [cit. 2016-05-02]. Dostupné online.
 50. Millennials Drive Less [online]. US PIRG, [cit. 2016-03-22]. Dostupné online.
 51. Millennnials Shift Away from Driving [online]. Baltimore Sun, [cit. 2016-03-22]. Dostupné online.
 52. Why are Millennials Forgoing Driving [online]. The Christian Science Monitor, [cit. 2016-03-22]. Dostupné online.
 53. 'Survivor: Millennials vs. Gen X premiere recap: 'May the Best Generation Win [online]. Time Warner, Inc., September 22, 2016, [cit. 2016-12-17]. Dostupné online.
 54. INGRAHAM, Christopher. Five really good reasons to hate millennials [online]. 5 May 2015. Dostupné online.
 55. MUKHERJI, Rohini. X or Y: A View from the Cusp [online]. 29 July 2014. Dostupné online.
 56. EPSTEIN, Leonora. 22 Signs You’re Stuck Between Gen X And Millennials [online]. 17 July 2013. Dostupné online.
 57. a b GARVEY, Ana. The Biggest (And Best) Difference Between Millennial and My Generation. Huffington Post, 5 May 2015. Dostupné online [cit. 2016-03-28].
 58. FOGARTY, Lisa. 3 Signs you're stuck between Gen X & Millennials [online]. 7 January 2016. Dostupné online.
 59. SHAFRIR, Doree. Generation Catalano. Slate, 28 March 2016. Dostupné online [cit. 2014-06-26].
 60. STANKORB, Sarah. Reasonable People Disagree about the Post-Gen X, Pre-Millennial Generation. Huffington Post, 25 September 2014. Dostupné online [cit. 2016-03-28].
 61. GARVEY, Anna. Why '80s Babies Are Different Than Other Millennials [online]. . Dostupné online.
 62. a b c HOOVER, Eric. The Millennial Muddle: How stereotyping students became a thriving industry and a bundle of contradictions. The Chronicle of Higher Education, 11 October 2009. Dostupné online [cit. 2010-12-21].
 63. TWENGE, PH.D., Jean. Generation Me. New York, NY : Free Press (Simon & Schuster), 2006. ISBN 978-0-7432-7697-9.
 64. Generation me: Why today's young Americans are more confident, assertive, entitled—and more miserable than ever before [online]. 6 March 2007. Dostupné online. ISBN 978-0-7432-7698-6.
 65. Generational Differences in Young Adults' Life Goals, Concern for Others, and Civic Orientation, 1966–2009. Journal of Personality and Social Psychology, 2012, s. 1045–1062. Dostupné online. DOI10.1037/a0027408.
 66. Survey: Iowa millennials not as narcissistic as rest of U.S. [online]. The Des Moines Register, 22 October 2016, [cit. 2016-10-24]. Dostupné online.
 67. Millennials might not be so special after all, study finds. USA Today, 15 March 2012. Dostupné online [cit. 2012-05-07].
 68. Majority Now Supports Legalizing Marijuana [online]. Pew Research Center for the People and the Press, 4 April 2013. Dostupné online.
 69. Millennials in Adulthood – Detached from Institutions, Networked with Friends
 70. Millennials in Adulthood [online]. 7 March 2014. Dostupné online.
 71. Most Millennials Resist the ‘Millennial’ Label [online]. [Cit. 2015-10-13]. Dostupné online.
 72. Burstein, David (2013). Fast Future: How the Millennial Generation is Shaping Our World. Boston, MA: Beacon Press. p. 3

Externý odkaz

upraviť