Generácia Z

Generácia Z, či Gen Z, (angl. Post-Millennials, iGeneration, Plurals, alebo Homeland Generation) je demografická kohorta ktorá nasleduje po Generácii Y (Millennials). Presné ohraničenie tejto generácie nie je stanovené. Podľa demografov by malo byť od polovice 90. rokov 20. storočia po prvé roky od roku 2000.

Súčasť série
Generácie
Stratená generácia
(1883-1900)
Lost Generation
G.I. Generation
(1901-1924)
Generácia druhej svetovej vojny
Silent Generation
(1925-1945)
Tichá generácia
Generácia Baby boomers
(1946-1964)
Povojnová generácia
Generácia X
(1965-1979)
Deti s kľúčom na krku
Husákove deti
Generácia Y
(1980-1995)
Millennials
Generácia Z
(1996–2009)
iGeneration
z  d  u

Signifikantným pre túto generáciu je značný rozsah využívania internetových technológii. Začínajú s nimi už od veľmi útleho veku. Členovia Generácie Z sú stotožnení s technológiami a sú v interakcii so sociálnymi internetovými sieťami, ktoré predstavujú významný podiel ich spoločenského života. Niektorí komentátori poukazujú, že tento ich spôsob sebarealizácie narástol po nástupe ekonomickej krízy v roku 2007, ktorá im dala pocit nevyrovnanosti a nebezpečenstva.

TerminológiaUpraviť

William Strauss a Neil Howe, autori viacerých kníh o generačných cykloch v Amerike sú známi aj tým, že predošlú generáciu označili ako Millennials.[1] V roku 2005 spolu so Straussom usporiadali súťaž, v ktorej u respondentov zvíťazil názov Homeland Generation. Bolo to tesne po udalostiach v septembri 2001. Potom ako sa udiali teroristické útoky na WTC, viacero Američanov začali podliehať pocitu väčšieho bezpečia v pohodlí svojich domovov.[2] [1][3][4]

Na tému názvu pre novú generáciu usporiadali súťaž v roku 2012. aj denníku USA Today. Ponúknuté im bolo meno „Generácia Z“, ktoré ale neznelo príliš šťastne. Popularitu získalo v roku 2014 potom ako reklamná agentúra Sparks and Honey spustila kampaň Meet Generation Z: Forget Everything You Learned About Millennials. Pre túto generačnú skupinu sa ujali aj iné mená ako sú napríklad aj: iGeneration, Gen Tech, Gen Wii, Net Gen, Digital Natives, and Plurals.[1][5][6]

Americký úrad pre zdravotníctvo a sociálne služby, ako aj nezisková organizácia pre demografický výskum, výskum verejnej mienky a analýzy, Pew Research Center, v svojich štatistikách z roku 2016 túto generačnú kohortu identifikujú jednoznačnejšie ako Post-Millennial.[7] Tieto isté zdroje v apríli 2016 zverejnili, že v roku 2015 generácia Baby boomers oproti generácii po roku 2000 v Spojených štátoch svojim počtom mala v tejto krajine populačný náskok o jeden milión ľudí (77 miliónov vs. 76 miliónov).[8] V inom prieskume, ktorý robilo zdravotníctvo a sociálne služby Post-Millennials prekonali predošlú generáciu o tri milióny ľudí (69 miliónov vs. 66 miliónov).[9]

Niektoré osobnosti túto skupinu nazývajú iGeneration (alebo iGen). Cheryl Russell tvrdí, že tento termín prvýkrát použil v roku 2009.[1] Profesorka a spisovateľka, Jean Twengeová, hovorí, že v Silicon Valley jej v hlave skrsla počas šoférovania myšlienka na iGen a rozhodla sa v roku 2006 toto pomenovanie použiť pre svoju knihu Generation Me, ktorá sa zaoberala generáciou po prelome Milénia. Tento nápad jej však vydavateľ zamietol.[1] V roku 2012 sa v časopise Ad Age, ktorý sa zaoberá reklamou a marketingovými stratégiami, zhodli, že pomenovanie iGen túto generáciu vystihuje najlepšie.[1] Takisto aj v jednej zo správ, ktoré vyšli v NPR v roku 2014 poznamenali, že iGeneration je asi víťazom v pre najpresnejšie pomenovanie genrácie, ktorú považujeme za nasledovníkov (tzv. post-)Millennials.[10] V septembri 2018 Jean Twengeová identifikovala smartfóny a sociálne médiá za to, čo identifikuje generáciu „iGen“, narodenú po roku 1995.[11][12]

Reklamná a marketingová agentúra, Frank N. Magid Associates, dala tejto kohorte prezývku The Pluralist Generation, či Plurals.[13] Mediálny konglomerát, Turner Broadcasting System, sa tiež prikláňa k názoru, že post-millenials sa môžu nazývať Plurals.[14][15]

Televízna stanica MTV na základe prieskumu z marca 2015, dala tejto generácii pomenovanie The Founders (Zakladatelia).[16] Jedna z najväčších svetových informačných a poradenských skupín, Kantar Futures, nazvala túto kohortu The Centennials, generáciu, ktorá nikdy nespoznala svet bez internetu.[17][18] V roku 2017 bol v BBC publikovaný článok, v ktorom sa predstavili jednotlivci Generácie Z, ktorí sa nazývajú inovatívcami.[19] V roku 2017 sa v správe analytickej aplikácie Exago písalo, že podnikanie dnes vyžaduje pochopenie pevného prepojenia medzi inováciami a jednotlivcami patriacimi do skupiny Generácie Z. [20]

V prieskume New York Times z roku 2018 vzišiel pre túto generáciu názov Delta Generation, alebo aj Deltas. Zamestnanci „Timesov“ si túto značku vybrali, ako svojho favorita, lebo podľa jedného z respondentov, „Delta sa v matematike a prírodných vedách používa na označenie zmien a neistôt a jeho generácia bola formovaná zmenami a neistotou“.[21][22]

Kanadská vládna výskumná agentúra, Statistics Canada, poverená tvorbou štatistík na lepšie pochopenie populácie Kanady, nazýva túto kohortu „internetovou generáciou“. Vychádza z toho, že ide o populačnú skupinu, ktorá sa narodila do sveta, v ktorom už je naplno spopularizovaný internet.[23] V Japonsku o nich hovoria ako o Neo-Digital Natives, pričom predošlá generácia nesie pomenovanie Digital Natives. Digital Natives primárne komunikujú textom, či hlasom, tí neo-digitálni sú zameraní na videá, či filmy. Je to podmienené presunom neo-digitálnej generácie od PC k mobilom a od textu k videám.[24][25]

Definície z hľadiska časového rozpätiaUpraviť

Kanadská výskumná agentúra, Statistics Canada, definuje začiatok Generácie Z od ročníkov 1993.[26] Neuznáva pritom Milenials, ale vychádza z tvrdenia, že ide o potomkov Baby boomerov.[27] Kandská pobočka nadnárodnej spoločnosti, Randstad Holding, označuje za Generáciu Z tých, ktorí sú narodení medzi rokmi 1995-2014.[28][29] Podľa austrálskej konzultačnej spoločnosti McCrindle Research Centre je Generácia Z ohraničená rokmi 1995–2009.[30] Správa konzultačnej spoločnosti Sparks and Honey z roku 2014,[31] ako aj rozbor psychologičky, Jean Twengeovej z roku 2018[32][33] zaraďuje do Generácie Z tých, ktorí sa narodili po roku 1995. Japonci za „Neo-digital“ označujú tých, ktorí sa narodili v desaťročnom, rozpätí po roku 1996.[24][25]

Inštitúcia Pew Research Center, ktorá sa zaoberá sociálnymi otázkami, verejnou mienkou a demografickými trendmi v Spojených štátoch a vo svete, od roku 2018 definuje ako „Post-Millennials“ generáciu, ktorá sa narodila po roku 1997. Vychádza z kľúčových politických, ekonomických a sociálnych faktorov, ktoré formovali zmeny vo svete. Východisko určila od detí, ktoré mali počas útokov 11. septembra 2001 štyri roky a menej. Šlo o mládež, ktorá si na tieto udalosti spomína iba málo, či dokonca vôbec. Podľa stanoviska Pew, okolnosti po útokoch na dvojičky výrazne prekalibrovali generačné vnímanie sveta. [34] Predchádzajúce štúdie Pew Research, ktoré boli publikované v roku 2014 do tohto časového rozpätia zahŕňali aj rok 2000. Názor publikovali z interview, ktoré poskytol Paul Taylor, autor publikácie The Next America: Boomers, Millennials, and the Looming Generational Showdown.[35]

Britská spoločnosť pre prieskum trhu, The Futures Company,[17][18] ako aj marketingová agentúra Frank N. Magid Associates,[13] či spoločnosť The Shand Group[36] tiež používajú ako východiskový bod pre túto generáciu rok 1997.[13] Globálna investičná banka, ktorá podniká v cenných papieroch a investičnom bankovníctve, Goldman Sachs, stanovuje dolnú hranicu Generácie Z na rok 1998.[37]

ReferencieUpraviť

 1. a b c d e f HOROVITZ, Bruce. After Gen X, Millennials, what should next generation be?. USA Today, 4 May 2012. Dostupné online [cit. 2012-11-24].
 2. HOWE, Neil; STRAUSS, William. Millennials & K-12 Schools. [s.l.] : LifeCourse Associates, 2008. ISBN 0-9712606-5-6. S. 109–111.
 3. Introducing the Homeland Generation (Part 1 of 2) [online]. Forbes, 27 October 2014, [cit. 2015-03-12]. Dostupné online.
 4. The Next 20 Years: How Customer and Workforce Attitudes Will Evolve [online]. Harvard University, July–August 2007, [cit. 2015-12-10]. Dostupné online.
 5. JUNCO, Reynol; MASTRODICASA, Jeanna. Connecting to the Net.Generation: What higher education professionals need to know about today's students. [s.l.] : NASPA, 2007. ISBN 978-0-931654-48-0.
 6. Z is for Generation Z [online]. The Tarrant Institute for Innovative Education, 27 October 2015, [cit. 2016-06-06]. Dostupné online.
 7. Millennials overtake Baby Boomers as America's largest generation [online]. Pew Research, 25 April 2016. Dostupné online.
 8. Projected Population by Generation [online]. Pew Reseaerch, 25 April 2016. Dostupné online.
 9. Birth Under Each Generation [online]. Pew Research, 25 April 2016. Dostupné online.
 10. RAPHELSON, Samantha. From GIs To Gen Z (Or Is It iGen?): How Generations Get Nicknames [online]. NPR, 6 October 2014, [cit. 2014-10-07]. Dostupné online.
 11. Smartphones raising a mentally fragile generation. eNCA. Dostupné online [cit. 2018-11-23]. (po anglicky)
 12. https://www.montreat.edu/wp-content/uploads/2018/04/reflection-spring-2018.pdf
 13. a b c The First Generation of the 21st Century: An Introduction to the Pluralist Generation. Magid Generational Strategies, 2012. Dostupné online [cit. 2016-01-15].
 14. Turner Says the Post-Millennial Generation Should Be Known as 'Plurals' [online]. . Dostupné online.
 15. DeBord, Mathew. "A new generation gets a name: Plurals." DeBord Report. 30 April 2012
 16. Here's What MTV Is Calling the Generation After Millennials [online]. Time, 1 December 2015, [cit. 2016-05-06]. Dostupné online.
 17. a b Williams, Alex. How to Spot a Member of Generation Z [online]. New York Times, 18 September 2015, [cit. 2016-03-10]. Dostupné online.
 18. a b Centennial Infographic – The Futures Company [online]. . Dostupné online. (po anglicky)
 19. 'We're not lazy, we're innovative' - Generation Z hits back in live debate - BBC Newsbeat [online]. 2017-09-26. Dostupné online. (po anglicky)
 20. Generation Z and innovation in the workplace. Exago, 2017-08-31. Dostupné online [cit. 2018-10-03]. (po anglicky)
 21. BROMWICH, Jonah. Tell Us What to Call the Generation After Millennials (Please). New York Times, 23 Jan 2018. Dostupné online [cit. 2018-02-20].
 22. We Asked Generation Z to Pick a Name. It Wasn’t Generation Z. [online]. The New York Times, 31 Jan 2018, [cit. 2018-02-20]. Dostupné online.
 23. Generations in Canada [online]. . Dostupné online.
 24. a b THOMAS, Michael. Deconstructing Digital Natives: Young People, Technology, and the New Literacies. [s.l.] : Taylor & Francis, 19 April 2011. Dostupné online. ISBN 978-1-136-73900-2. (po anglicky)
 25. a b Japanese Youth and Mobile Media [online]. Rikkyo University, [cit. 2016-05-10]. Dostupné online.
 26. The Generation Z effect. The Globe and Mail. Dostupné online.
 27. Generations in Canada [online]. Statistics Canada, 2011, [cit. 2016-07-28]. Dostupné online.
 28. How to attract and engage Millenials: Gen Y + Gen Z [online]. RandstadCanada, [cit. 2016-10-19]. Dostupné online.
 29. managing Gen Y and Z in the workplace [online]. [Cit. 2016-06-23]. Dostupné online.
 30. Generations Defined. Mark McCrindle
 31. This Gen Z Infographic Can Help Marketers Get Wise to the Future Here come the social natives [online]. Adweek, 21 August 2014, [cit. 2016-04-20]. Dostupné online.
 32. Smartphones raising a mentally fragile generation [online]. . Dostupné online.
 33. Reflection [online]. 2018. Dostupné online.
 34. Defining generations: Where Millennials end and post-Millennials begin [online]. PEW Research Center, 1 March 2018. Dostupné online.
 35. What would you name today’s youngest generation of Americans? [online]. PEW Research Center, 12 March 2014. Dostupné online.
 36. SH, The; GROUP. Getting Ready for Generation – Z [online]. 2015-12-03. Dostupné online.
 37. Gen-Z Matters More than Millennials [online]. Goldman Sachs, 4 March 2016, [cit. 2016-06-29]. Dostupné online.

ZdrojUpraviť

 • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Generation Z na anglickej Wikipédii.