Generálmajor (genmjr.) je vojenská hodnosť. V Česko-Slovensku ju od 12. júna 1953 a neskoršie aj v ozbrojených silách Slovenskej republiky (SR) vojaci používali ako najnižšiu generálsku hodnosť. Takýto stav platil až do 31. augusta 2002.[1] Od 1. septembra 2002 sa vojenská hodnosť generálmajor stala druhou generálskou hodnosťou v poradí od najnižších.[2] Dnešná najnižšia generálska hodnosť je brigádny generál. Najbližšia vyššia hodnosť je generálporučík.

Generálmajor (OF-7)

Vojenská hodnosť generálmajor je vo vojenskej hierarchii ozbrojených síl SR v zmysle ust. § 34 ods.4 zákona č.346/2005 Z.z zaradená do hodnostného zboru dôstojníkov.[3]

Postupnosť

upraviť
nižšia hodnosť
Brigádny generál
 

(Ozbrojené sily Slovenskej republiky)
Generálmajor

vyššia hodnosť
Generálporučík

Označenie

upraviť

Na uniforme sú umiestnené zlatisté, päťramenné hviezdy veľkosti 21,2 mm. Insígnie označujúce generálsku hodnosť sú na čiapke, náplecníkoch, golieri a na nohaviciach.[4]

Čiapka so štítkom

Generálmajor má na ľavej strane obruby čiapky v rovnakej vzdialenosti od horného aj dolného kraja umiestnené dve hviezdy cípom smerom hore. Prvá je umiestnená 50 mm od zapichovacieho gombíka a druhá vo vzdialenosti 3 mm od prvej smerom k stredu čiapky.

Čiapka lodička

Generálmajor má prvú hviezdu umiestnenú vo vzdialenosti 80 mm od ľavej strany ohybu lodičky na ľavej manžete, druhá hviezda je umiestnená vo vzdialenosti 3 mm vpravo od prvej. Hviezdy sú umiestnené v strede manžety cípom smerom hore.

Náplecníky

Profesionálny vojak v generálskej hodnosti má náplecníky orámované zlatistým, pleteným šujtášom. Na náplecníkoch sú ďalej hodnostné označenia, rozlišovacie znaky druhu vojska a gombík.

Golier saka

Každý dôstojník v generálskej hodnosti má na golieri saka dva odznaky v tvare lipovej ratolesti.

Nohavice

Lampasy so šírkou 25 mm vo farbe podľa druhu uniformy, na nohaviciach na obidvoch stranách bočného šva s výpustkou. Na slávnostných nohaviciach je v strede bočného šva umiestnený 30 mm široký červený lampas.

Pozri aj

upraviť

Referencie

upraviť
  1. Zákon č.370/1997 Z.z. o vojenskej službe
  2. Štaigl, J. a kolektív – Generáli – slovenská vojenská generalita 1918 – 2009, Magnet Press Slovakia (2009) str.212
  3. Zákon č.346/2005 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl SR
  4. Výnos ministerstva obrany čiastka 89/2009