Generátor elektrického napätia

Generátor elektrického napätia je zariadenie, ktoré premieňa mechanickú prácu na elektrické napätie, všeobecne na princípe elektromagnetickej indukcie.

Opačným zariadením ku generátoru elektrického napätia je elektromotor.

Typy generátorov elektrického napätia: