Otvoriť hlavné menu

Geochronológia je vedná disciplína, zisťujúca absolútny vek hornín a skamenelín. Na rozdiel od biostratigrafie poskytuje údaje o „absolútnom“ veku hornín, nie iba časové rozpätie rozšírenia určitého druhu. Geochronológia používa rôzne druhy techník datovania na zistenie veku.

Datovacie technikyUpraviť

  • Rádiometrické datovanie je založené na prírodnej rádioaktivite prvkov a meraní obsahu jednotlivých prvkov a ich rozpadových produktov.
  • Inkrementálne datovanie počíta ročné (príp. s iným intervalom) prírastky hornín, letokruhov stromov, schránok mäkkýšov...
  • Korelačné techniky slúžia na identifikáciu vrstiev, alebo súvrství rovnakého veku v rôznych oblastiach.

Geochronologické jednotkyUpraviť

Pozri ajUpraviť