Geolingvistika je časť jazykovedy, ktorá skúma všetky jazyky sveta, ich vzťah k územnému rozloženiu, ich význam z hľadiska politického, hospodárskeho a kultúrneho.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.