Geometrická postupnosť

Geometrická postupnosť je taká postupnosť, v ktorej hodnota n-tého člena sa rovná q-násobku predchádzajúceho člena, pričom q je pomer dvoch za sebou idúcich členov a nazýva sa kvocient.

Všetky prvky postupnosti možno zapísať ako násobky prvého člena:

Súčet prvých n členov geometrickej postupnosti sa vypočíta ako:

, pre q≠1.[1][2]

Pozri aj upraviť

Referencie upraviť

  1. K. M. DELVENTHAL, A. KISSNER, M. KULICK. Kompendium matematiky. Banská Bystrica: Compact Verlag, 2004, [cit. 2004-04-09]. ISBN 80-242-1227-7.
  2. J. FECENKO - Ľ. PINDA. Matematika 1. Bratislava: Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 2006, [cit. 2006-04-09]. ISBN 80-8078-091-9.