Geopolitika je myšlienkový smer snažiaci sa využitím poznatkov z geografie porozumieť problémom sveta a jeho politického vývoja.

Geopolitika bola v minulosti často zneužitá na ospravedlnenie agresívnej a dobyvačnej politiky alebo predurčenosti jednej časti sveta (národa) na ovládanie iných (nacizmus).

Jedna z geopolitických teórií, mapa sveta podľa teórie Halforda Mackindera o heartlande.

Známi geopolitici upraviť

Literatúra upraviť

  • Petr Jehlička, Jiří Tomeš, Petr Daněk: Stát, prostor, politika: vybrané otázky politické geografie. Praha : Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2000. 274 s. ISBN 80-238-5566-2
  • Oskar Krejčí: Geopolitika Číny. Praha: Professional Publishing, s.r.o., 2021. 492 s. ISBN 978-80-88260-51-6
  • Oskar Krejčí: Geopolitika Ruska. Praha: Professional Publishing, 2017. 534 s. ISBN 978-80-906594-9-0
  • Oskar Krejčí: Geopolitika středoevropského prostoru. Pohled z Prahy a Bratislavy. 5. doplněné vydání. Praha: Professional Publishing, 2016. 426 s. ISBN 978-80-7431-161-1
  • Nikolaj Starikov: Geopolitika, ako sa to robí. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2015. 372 s. ISBN 978-80-8061-856-8

Referencie upraviť

  1. KALOUS, MIROSLAV A MICHAL KOLMAS. Geopolitické diskursy Karla Haushofera a Nicholase Spykmana: kdo, co, jak, proč a co z toho?. [online]. Global Politics, 16.7.2010, [cit. 2018-09-26]. Dostupné online. Archivované 2018-09-26 z originálu.

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.