Otvoriť hlavné menu

Geosféra (obal)

Geosféry sú koncentrické obaly tvoriace Zem.

Existujú tieto geosféry (od dola hore):

Zvláštnymi geosférami zasahujúcimi do ostatných geosfér sú: