Geostacionárna družica

Geostacionárna družica alebo iba stacionárna družica je umelá družica obiehajúca okolo Zeme s nulovým sklonom k rovníku, synchrónne s rotáciou Zeme, t. j. za 24 h. Výška geostacionárnej dráhy nad Zemou je 35 786 km. Vzhľadom na rušivé pôsobenie gravitačných síl Slnka, Mesiaca a nepravidelností v gravitačnom poli Zeme vykonáva geostacionárna družica na oblohe pohyb podobný číslu 8. Na udržanie jej polohy nad daným miestom na Zemi treba korigovať jej dráhu malým raketovým pohonom. Geostacionárne družice sa využívajú najmä ako telekomunikačné družice.

Animácia pohybu družice na geostacionárnej dráhe

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.