Geosystém

rozlišovacia stránka

Geosystém môže znamenať:

  • fyziosystém
  • otvorený systém vzájomne interagujúcich a vzájomne sa podmieňujúcich (hmotu a energiu si vymieňajúcich) zložiek litosféry, hydrosféry, biosféry, antroposféry a atmosféry
  • taký geoekosystém, v ktorom pre extrémne sucho, chlad alebo eróziu nerastú rastliny a preto ani nežije veľa živočíchov