Glaciológia (z lat. glacies - ľad, mráz) je vedná disciplína, zaoberajúca sa štúdiom ľadovcov a prírodnými fenoménmi spôsobenými ľadom (zaľadnením). Glaciológia je jedna z geovedných disciplín, ktorá v sebe integruje poznatky z geofyziky, geológie, hydrológie, klimatológie, biológie a geomorfológie. Objav zaľadnených oblastí na Marse a Europe pridáva glaciológii mimozemský rozmer.

Výskum

upraviť
 
Ľadovec Aletschgletscher vo švajčiarskych Alpách.

Predmet štúdia glaciológie v sebe zahŕňa samotné ľadovce, dynamiku ich pohybu, príspevok ľadovcov k eróznej činnosti a ich vplyv na morfológiu krajiny, zaľadnenie v minulosti Zeme (tzv. ľadové doby) a účinky zaľadnenia na klímu, ako aj formy života, ktoré existujú v trvalo zaľadnených oblastiach. Je to jedno z kľúčových odvetví polárneho výskumu.

Ľadovce

upraviť

Termín ľadovec označuje dlhé ľadové rieky, nachádzajúce sa vo vysokohorských údoliach, ktoré sa pohybujú v do nižších polôh pod vplyvom gravitácie. Vytvárajú sa mnohoročnou akréciou ľadu. Ľadovce sú najväčšou zásobárňou pitnej vody (asi 70 %).

Ľadovce sa rozdeľujú na:

Ľadovcové útvary

upraviť
  • údolia tvaru U - sú údolia vyformované ľadovcami, majú charakteristický prierez tvaru U
  • morény - ľadovcové nánosy (koncové, bočné)
  • tilly - nevytriedené ľadovcové sedimenty
  • drumliny - kopcovité útvary z navŕšených tillov
  • varvy - vrstvy označujúce každoročné prírastny ľadovca (podobne ako letokruhy na strome)
  • eskery - dlhé štrkovo-pieskové údolia
  • kettly - menšie depresie vymleté ľadovcom

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému glaciológia.

Externé odkazy

upraviť