Glasnosť bola sprievodným atribútom perestrojky. Malo ísť o otvorené informovanie o stave a perspektívach sovietskej spoločnosti.

Glasnosť narušila desaťročia tabuizovaných tém a v konečnom dôsledku viedla k pádu sovietskeho režimu a k pádu jeho satelitných režimov v tábore reálneho socializmu.