Globulíny sú veľmi heterogéna skupina proteínov, väčšinou ide o glykoproteíny guľovitého tvaru (odtiaľ názov). Sú významnou zložkou krvnej plazmy, spolu s albumínmi a fibrinogénom.

Hlavné globulínové frakcie sa v krvi rozlišujú na základe ich elektroforetickej pohyblivosti. Delia sa na :

  • alfaglobulíny, kam patria alfa1 a alfa2 globulíny
  • betaglobulíny, deliace sa na beta1, beta2 globulíny
  • gamaglobulíny

AlfaglobulínyUpraviť

Alfa1-globulínyUpraviť

Do tejto skupiny patria napríklad:

Alfa2-globulínyUpraviť

Beta globulínyUpraviť

Táto frakcia globulínov obsahuje proteíny schopné transportovať železo, lipidy, lipoproteíny, obranné látky a niektoré proteíny akútnej fázy.

  • transferín- viaže a transportuje železo
  • hemopexín- bielkovina viažúca voľný hem
  • properdín
  • biekoviny komplementového systému

GamaglobulínyUpraviť

Sú zo všetkých globulínov v najväčšom zastúpení. Úplnú prevahu majú IgG, ďalšie imunoglobulíny majú len menší podiel (IgM, IgD, IgE). Do tejto skupiny patrí napríklad aj lyzozým a fibrinogén.