Goniometer (mineralógia)

Goniometer v súvislosti s kryštálmi je prístroj na meranie úklonu a vzájomnej polohy plôch na kryštáloch.

Druhy:

  • príložné
  • odrazové

Merajú sa veľkosti hrán kryštalických plôch. Na základe merania uhlov hrán kryštálov sa vytvorí projekcia (guľová, stereografická alebo gnómická), z ktorej sa zistí súmernosť kryštálového tvaru, ktorá zas umožňuje kryštálové tvary klasifikovať.