Gotická cesta je kultúrno-turistická tematická trasa, zahŕňajúca súbor štyroch trás v historických regiónoch Gemer a Malohont. Spája významné stredoveké sakrálne pamiatky, najmä vidieckeho charakteru, ktoré sú v medzinárodnom meradle významné prítomnosťou stredovekej freskovej výmaľby. Dvanásť z kostolov Gotickej cesty bolo v roku 2022 zapísaných do zoznamu Európskeho dedičstva ako súbor lokalít s názvom Stredoveké nástenné maľby na Gemeri a v Malohonte.[1]

Interiér evanjelického kostola v Štítniku s nástennými maľbami

Okruhy Gotickej cesty

upraviť

Trasa je zameraná na sakrálne pamiatky, ktoré sú v regiónoch Gemer a Malohont usporiadané do štyroch okruhov.

Štítnický okruh

upraviť
 
Evanjelický kostol v Štítniku
 
Presbytérium evanjelického kostola v Koceľovciach

Jelšavský okruh

upraviť
 
Interiér Kostola Zvestovania Panne Márii v Chyžnom

Rimavský okruh

upraviť
 
Evanjelický kostol v Rimavskej Bani

Rožňavský okruh

upraviť
 
Reformovaný kostol v Slavci

Gotická cesta v minulosti

upraviť

Pojem Gotická cesta bol pôvodne používaný pre ideu tematickej kultúrno-poznávacej cesty naprieč Slovenskom, zavedenej v roku 1995, po vzore nemeckých turistických trás. Turistický okruh v dĺžke 276 km bol rozdelený na štyri okruhy, spišsko-gemerský, spišský okruh – tatranský, spišský okruh – pieninský a gemersko – rimavský okruh. V súčasnosti sa pojem používa pre štyri trasy v regiónoch Gemer a Malohont.[2]

Združenie Gotická cesta

upraviť

O pamiatky Gotickej cesty sa stará Združenie Gotická cesta, ktoré zahŕňa dobrovoľníkov z radov odborníkov v oblasti pamiatkovej starostlivosti, turistického ruchu, zástupcov evanjelickej, rímskokatolíckej a reformovanej cirkvi a dotknutých samospráv. Združenie vzniklo 11. novembra 2007 ako výsledok niekoľkoročnej spolupráce rožňavských pamiatkárov s Regionálnou rozvojovou agentúrou v Rožňave. Registrované bolo v januári 2008. Snahou združenia je pracovať v prospech kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na turistickej trase Gotická cesta na Gemeri. Združenie sa snaží tieto pamiatky sprístupňovať verejnosti, prepája ich vlastníkov a spolufinancuje ich obnovu a reštaurovanie.[3] Združenie organizuje každoročný minifestival Gotická cesta otvorená[4] a každé dva roky odbornú konferenciu Gotická cesta – Križovatka kultúry a dedičstva.[5]

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť

Referencie

upraviť
  1. Stredoveké nástenné maľby na Gemeri a v Malohonte sa zaradili do prestížnej spoločnosti lokalít Európskeho dedičstva [online]. Pamiatky.sk. Dostupné online.
  2. Gotická cesta [online]. Za horami, za dolami. Dostupné online.
  3. O nás [online]. Gotická cesta. Dostupné online.
  4. Gotická cesta otvorená [online]. Gotická cesta. Dostupné online.
  5. Aká bola konferencia Gotická Cesta – Križovatka kultúry a dedičstva [online]. Gotická cesta. Dostupné online.

Externé odkazy

upraviť