Macedónska gréckokatolícka cirkev

Gréckokatolícka cirkev v Macedónsku je jednou z východných katolíckych cirkví byzantského obradu.

Článok zo série
Východné katolícke cirkvi

Debata medzi katolíkmi a orientálnymi kresťanmi v 13. storočí

Tradícia alexandrijská
Etiópska  · Eritrejská  · Koptská
Tradícia antiochijská
Maronitská · Sýrska · Sýrsko-malankarská
Tradícia arménska
Arménska
Tradícia chaldejská
Chaldejská · Sýrsko-malabarská
Tradícia konštantínopolská
Albánska · Bieloruská · Bulharská
Grécka · Chorvátska · Italo-albánska
Macedónska · Maďarská
Melchitská · Rumunská · Rusínska
Ruská · Slovenská · Ukrajinská

Niektorí Macedónci sa stali katolíkmi na prelome 19. a 20. storočia. Po vzniku Juhoslávie podliehali križevskému gréckokatolíckemu biskupovi. Po jej rozpade bol pre Macedóncov v r. 2001 vytvorený exarchát so sídlom v Skopje, ktorý pápež František povýšil na Skopisjko-strumickú eparchiu 31. mája 2018.

Externé odkazy upraviť