Otvoriť hlavné menu

Gramatický rým je rým, ktorý vzniká ak sa rýmujú slová, ktoré majú zhodné všetky základné gramatické kategórie – rovnaký slovný druh, rod, číslo, pád, prípadne aj osobu a čas... Ak sa v rýme použije slovo rovnakého slovného druhu a má zhodné všetky základné gramatické kategórie, ale je aspoň o dve slabiky dlhšie, za gramatický rým sa nepovažuje. Gramatické rýmy znižujú umeleckú hodnotu básne a básnici sa im snažia vyhnúť.

PríkladyUpraviť

  • písať - čítať
  • krásny - spásny
  • sniť - doplniť
  • stále - malé