Gravitačná šošovka

Gravitačná šošovka je astronomický efekt, ktorý nastáva, ak svetlo z veľmi vzdialeného jasného zdroja, napríklad kvazaru, prechádza okolo masívneho objektu, napríklad masívnej galaxie medzi zdrojovým objektom a pozorovateľom. Tento efekt je známy aj ako gravitačné šošovkovanie a bol predpovedaný v roku 1936 českým astronómom Františkom Linkom ktorý k nemu dospel využitím Einsteinovej všeobecnej teórie relativity.

OpisUpraviť

Gravitačnou šošovkou môže byť ľubovoľný veľmi hmotný objekt, napr. čierna diera, supermasívna čierna diera, obria eliptická galaxia alebo kvazar.

Pozri ajUpraviť

Podrobnosti v všeobecná teória relativity#Gravitácia a zakrivenie priestoru.