Gravitačná hmotnosť

miera tiaže telesa

Gravitačná hmotnosť (zriedkavo: tiažová hmotnosť, staršie: gravitačná hmota, tiažová hmota [1][2]) je hmotnosť ako miera gravitačných vlastností hmotného objektu. Ide o jeden z dvoch možných konceptov definície pojmu hmotnosť, druhým je zotrvačná hmotnosť. Gravitačná hmotnosť je koncept hmotnosti vyskytujúci sa v Newtonovom gravitačnom zákone, kým zotrvačná hmotnosť je koncept hmotnosti vyskytujúci sa v druhom Newtonovom zákone. Experimentálne sa podarilo dokázať, že pomer gravitačnej hmotnosti a zotrvačnej hmotnosti je konštantný, a teda že pri správnej voľbe jednotiek je rovný 1, čo znamená že gravitačná hmotnosť = zotrvačná hmotnosť. Pozri aj článok hmotnosť.

ZdrojeUpraviť

  • Základné názvy z fyziky. In: Kultúra slova, roč. 18, 1984, č. 10, S. 352 [1]
  • schwere Masse. In: Lexikon der Physik. [CD-ROM] Heidelberg : Spektrum, Akad. Verl, c2000. ISBN 3-8274-0515-7.
  1. hmota. In: Slovník slovenského jazyka, 1959-1968. dostupné online
  2. hmota. In:Příruční slovník jazyka českého. Praha: Státní nakladatelství, 1935-1957. dostupné online