Gravitačná kontrakcia

Gravitačná kontrakcia je proces, pri ktorom pôsobením vlastnej gravitácie medzi časticami vesmírneho telesa dochádza k jeho zmršťovaniu, pričom sa teleso zahrieva a obyčajne sa zrýchľuje jeho rotácia.

Gravitačná kontrakcia prebieha napríklad pri vzniku hviezd z chladných mračien medzihviezdneho plynu a prachu, keď sa mračno zmršťuje a zahrieva, pričom začína emitovať žiarenie. Hoci sa protohviezdy dokážu ubrániť gravitačnému kolapsu tepelnou rovnováhou, zostávajú aj naďalej závislé od gravitácie. Teplota plynu v centrálnych častiach protohviezd po zastavení gravitačného kolapsu je ešte prinízka na syntézu jadier atómov plynu. Neprevyšuje 150 000°C. Nové hviezdy si musia i naďalej dopĺňať vyžarovanú energiu tepelnou energiou, ktorú získavajú gravitačným zmršťovaním sa, kontrakciou. Hviezda pri gravitačnej kontrakcií iba nepatrne zmenšuje svoj objem. Teplota a tlak vo hviezde, naopak, narastá.

Pozri aj

upraviť