Gray (jednotka)

jednotka absorbovanej dávky žiarenia v sústave SI

Gray (značka Gy; Gy = J/kg) je jednotka dávky žiarenia. Udáva, koľko energie absorboval 1 kg látky, tkaniva alebo orgánu. Touto jednotkou možno vyjadriť aj celkovú dávku žiarenia absorbovanú telom človeka. Určitú dávku môže človek získať jednorazovo alebo v priebehu dlhšieho časového obdobia.