Guvernérstvo Río de la Plata

guvernerát Vicekráľovstva Peru
Guvernérstvo Río de la Plata
Gobernación del Río de la Plata
 Guvernérstvo Río de la Plata a Paraguaj 1617 – 1776 Miestokráľovstvo Río de la Plata 
Vlajka štátu
vlajka
Hymna: Marcha Real
Geografia
Obyvateľstvo
Štátny útvar
Vznik
Zánik
Predchádzajúce štáty:
Guvernérstvo Río de la Plata a Paraguaj Guvernérstvo Río de la Plata a Paraguaj
Nástupnícke štáty:
Miestokráľovstvo Río de la Plata Miestokráľovstvo Río de la Plata

Guvernérstvo Río de la Plata[1] (iné názvy: Laplatské guvernérstvo[2], (gubernia) Río de la Plata [3] ; špa. Gobernación del Río de la Plata) bola územná jednotka spadajúca pod Miestokráľovstvo Peru a teda guvernér, ktorý stál na čele guvernérstva sa zodpovedal miestokráľovi Peru. Guvernérstvo Río de la Plata vzniklo v roku 1617 z predchádzajúceho väčšieho guvernérstva Río de la Plata a Paraguaj (nazývaného tiež Guvernérstvo Nová Andalúzia), ktoré sa rozdelilo na dve guvernérstva (okrem Río de la Plata aj na Guvernérstvo Paraguaj). Súčasťou Miestokráľovstva Peru bolo guvernérstvo až do roku 1776, kedy sa stalo súčasťou a základom novovytvoreného Miestokráľovstva Río de la Plata. Formálne však guvernérstvo zostalo zachované až do roku 1782, kedy sa pretransformovalo na Intendanciu Buenos Aires.

Územie Guvernérstva Río de la Plata pozostávalo z argentínskeho pobrežia a územia budúceho Štátu Buenos Aires, teda z časti súčasnej Argentíny, ďalej boli súčasťou územie Banda Oriental (súčasný Uruguaj) a Rio Grande do Sul (súčasná Brazília).

História upraviť

Vznik a fungovanie guvernérstva upraviť

 
Rozdelenie Miestokráľovstva Peru (1650). Približné územie Río de la Plata je pod číslom 5.

Guvernérstvo Río de la Plata vzniklo kráľovským rozhodnutím (Real cédula) kráľa Filipa III. zo dňa 16. decembra 1617, ktorým bolo rozdelené staršie Guvernérstvo Río de la Plata a Paraguaj medzi dve nové, teda Guvernérstvo Río de la Plata a Guvernérstvo Paraguaj[4]. Prvým guvernérom sa stal Diego de Góngora. V rokoch 1625 a 1626 nariadil kráľ Filip III., aby sa ku guvernérstvu pripojili územia spravované jezuitským rádom v Paraguaji a Paraná (súčasný štát Brazílie)[5].

V januári 1680 založili Portugalci na území guvernérstva pevnosť Colonia del Sacramento, ktorú následne obsadil guvernér Río de la Plata José de Garro, no na základe Lisabonskej zmluvy z roku 1681 bola pevnosť vrátená Portugalsku[6]. 6. novembra 1726 nariadil španielsky kráľ, aby sa ku guvernérstvu pridalo 13 nových misijných miest pozdĺž rieky Paraná. V roku 1750 bola uzavretá Madridská zmluva medzi Španielskom a Portugalskom, ktorá nanovo vytýčila hranice území v Južnej Amerike. To sa týkalo aj územia Banda Oriental, keďže na základe Madridskej zmluvy bolo mesto Colonia del Sacramento prisúdené Španielsku. Práve Colonia del Sacramento, ktorá sa nachádza prakticky oproti Buenos Aires, slúžila ako miesto pre nelegálny anglo-portugalský obchod do Buenos Aires. Portugalsko zasa dostalo územie známe ako Misiones Orientales (časť súčasného brazílskeho štátu Rio Grande do Sul.

12. februára 1761 bola prijatá zmluva El Pardo medzi Španielskom a Portugalskom, ktorá rušila zmeny prijaté Madridskou zmluvou a teda sa hranice vrátili tam, kde boli pred prijatím Madridskej zmluvy[7]. Cieľom bolo vytýčiť nové hranice medzi týmito krajinami v Južnej Amerike. 2. novembra 1762 Pedro de Ceballos[8] obsadil pre Španielsko mesto Colonia del Sacramento, Ostrov Martín García a Ostrov San Gabriel. Následne aj s armádou postupoval smerom k Rio Grande do Sul, kde obsadil mesto San Pedro. Dňa 12. mája 1763 bola uzatvorená Parížska zmluva, ktoré tieto obsadené územia vrátila Portugalsku[9]. Na rozkaz španielskeho kráľa bola 7. decembra 1768 vyslaná expedícia na obsadenie Ohňovej zeme, no táto sa dostala iba pri Magalhaesov prieliv a vrátila sa späť.

Vytvorenie Miestokráľovstva Río de la Plata upraviť

Španielsky kráľ vydal dňa 1. augusta 1776 kráľovský dekrét, na základe ktorého bolo vytvorené Miestokráľovstvo Río de la Plata, pričom Buenos Aires sa stalo jeho hlavným mestom[10]. Guvernér Río de la Plata sa tým pádom stal podriadeným miestokráľa z Buenos Aires a nespadal tak už pod miestokráľa Peru. Tieto zmeny boli vykonané z dôvodu, že oblasť Río de la Plata rýchlo rástla a teda iba prítomnosť guvernára (a nie miestokráľa) bola nedostačujúca. Navyše bola táto pre kráľovstvo významná oblasť ohrozovaná tak ekonomickými hrozbami (ako pašovanie a nelegálny obchod), ako aj vojenskými, keďže do oblasti pravidelne prenikali Briti a Portugalci. Navyše vláda z Peru nebola v oblasti Río de la Plata veľmi populárna, nakoľko celý obchod musel povinne prechádzať cez hlavné mesto Peru Lima, čo jednak predlžovalo cestu tovarov a jednak znižovalo zisky miestnych obyvateľov. Prvým miestokráľom Río de la Plata sa stal jeho bývalý guvernér Pedro Antonio de Cevallos[11].

Guvernérstvo zostalo fungovať, no jeho význam sa znížil a vykonávalo iba niektoré funkcie. Na základe kráľovského rozhodnutia z 28. januára 1782 bolo miestokráľovstvo rozdelené na tzv. intendancie, čím sa guvernér Buenos Aires stal intendantom Buenos Aires, čo znamenalo zánik guvernérstva Buenos Aires. Zároveň bolo vrátených 30 misijných miest pozdĺž rieky Paraná pod správu Asunciónu[12].

Referencie upraviť

 1. Argentína. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 346.
 2. Argentína. In: Masarykův slovník naučný 1 A – Č. Praha : Československý kompas, 1925. 1166 s. S. 240.
 3. CHALUPA, Jiří. Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1999. 575 s. ISBN 80-7106-323-1.
 4. Gobernación del Río de la Plata y del Paraguay [online]. portaleducativo.gov.py, [cit. 2017-09-05]. Dostupné online. Archivované 2017-09-11 z originálu.
 5. La Gobernación del Río de la Plata [online]. faggella.com, [cit. 2017-09-05]. Dostupné online. Archivované 2017-12-26 z originálu.
 6. José de Garro [online]. mcnbiografias.com, [cit. 2017-09-05]. Dostupné online.
 7. Tratado de El Pardo (1761) [online]. constitucionweb, [cit. 2017-09-05]. Dostupné online.
 8. Pedro Cevallos - El Primer Virrey de Virreinato del Río de la Plata [online]. argentino.com.ar, [cit. 2017-09-05]. Dostupné online.
 9. Se firma el Tratado de París el 10 de febrero de 1763 [online]. noticias.universia.es, [cit. 2017-09-05]. Dostupné online. Archivované 2017-09-11 z originálu.
 10. El virreinato del Río de la Plata [online]. elhistoriador.com.ar, [cit. 2017-09-05]. Dostupné online. Archivované 2017-09-09 z originálu.
 11. Pedro Antonio de Cevallos [online]. biografiasyvidas.com, [cit. 2017-09-05]. Dostupné online.
 12. Síntesis de la Historia de la Provincia de Buenos Aires [online]. elhistoriador.com.ar, [cit. 2017-09-05]. Dostupné online. Archivované 2017-09-11 z originálu.

Zdroje upraviť