Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica

Gymnázium Andreja Kmeťa je stredná všeobecno-vzdelávacia škola, ktorá sa nachádza v historickom banskom meste Banská Štiavnica a má skôr vidiecky charakter. Približne polovicu jej študentov tvoria žiaci, dochádzajúci z okolitých obcí a miest, vzdialených od 10 až 50 km. Vzhľadom na dlhoročnú tradíciu a dobré meno školy nie sú výnimkou ani študenti zo vzdialenejších regiónov Slovenska. Tieto skutočnosti zakladajú dôležité východiská pri formovaní a profilácii školy, hlavnou úlohou ktorej je vybaviť študentom čo najflexibilnejšími kompetenciami a zručnosťami tak, aby sme v žiadnom smere nelimitovali ich výber ďalšieho vysokoškolského štúdia, aby sme ich dostatočne pripravili na vzdelávanie sa v akomkoľvek odbore.

Gymnázium Andreja Kmeťa
Typstredná všeobecno-vzdelávacia škola
Rok založenia1275, 1536, 1919
RiaditeľkaPhDr. Renata Mikulášová
Ďalšie informácie
Motto„Vzdelávanie mysle bez výchovy srdca nie je vzdelávanie.“
Kontaktné údaje
AdresaKolpašská 1738/9,
969 17 Banská Štiavnica
Telefón+421-45-6920593
Oficiálny webgymbs.edupage.org
Oficiálny e-mailschranka@gymbs.sk

História

upraviť

Počiatky školy

upraviť

Na základe listiny z roku 1275, pojednávajúcej o dominikánskom kostole, predpokladáme, že v Banskej Štiavnici kláštorná škola v 13. storočí pri dnešnom Kostole Nanebovzatia Panny Márie.[1] V roku 1536 prešla škola na 42 rokov pod správu svetských profesorov. Do systematickej prevádzky sa škola dostala až po príchode jezuitov do Banskej Štiavnice v roku 1649. Od tohto obdobia môžeme školu nazývať Gymnázium. Od 11. novembra 1776, pod správou piaristov, sa ako hlavný vyučovací jazyk zaviedla nemčina. V 19. storočí sa pod vplyvom maďarizácie vyučovalo v maďarskom jazyku. Významný absolventi z tohto obdobia sú napríklad Ondrej Radlinský, Martin Hattala, Andrej Kmeť.[2]

Počas prvej svetovej vojny niesla škola názov „Cisársko-kráľovské maďarsko-nemecké rímsko-katolícke piaristické gymnázium“.

V marci 1919 na podnet ministerstva Maďarské Gymnázium zaniklo a škola začala niesť meno po jej bývalom absolventovi, Andrejovi Kmeťovi. V tomto roku bolo zatvorené aj miestne evanjelické lýceum. Väčšina jeho študentov sa presunula do gymnázia.[1] Názov školy a znak Československa sú dodnes viditeľné na starej budove gymnázia. Nová škola ani po zmene režimu nezvládala nápor žiakov, a preto bolo potrebné využívať učiteľské posily z Česka. V tomto období na škole študovali herci Gustáv Valach a Július Pántik, ktorí zmaturovali už počas druhej svetovej vojny v roku 1940.[3]

Škola počas druhej svetovej vojny

upraviť

Zmeny po Mníchovskej konferencii a vyhlásení slovenskej autonómie 6. októbra 1938 neobišli ani gymnázium. Zmeny hraníc znamenali nápor študentov zo zabraných území. Učitelia boli nútení pod nátlakom štátu prijať politické presvedčenia tohto obdobia. Nariadenie ministerstva do škôl vrátilo kresťanské kríže a povinné modlitby.

Uchovali sa aj témy maturitného slohu zo Slovenského jazyka z roku 1941:

  1. Dr. Jozef Tiso: „Štát je mocenská organizácia, ktorá chráni a napomáha slobodný, prirodzený, svojrázny vývin národa“ (Úvaha)
  2. Dr. Jozef Tiso: „Jednota národa – príkaz všetkým“ (Úvaha)

Alžbeta Göllnerová-Gwerková, manželka maliara Edmunda Gwerka, so sebou nesie výnimočný príbeh tohto obdobia. Pôsobila v ilegálnom protifašistickom hnutí a po potlačení SNP sa musela ukrývať pri Počúvadlianskom jazere. Po udaní v novembri 1944 ju nacisti uväznili v Banskej Bystrici a v decembri 1944 popravili v Kremničke. Ulica, kde dnes sídli škola, nesie jej meno.[3]

Škola za socializmu

upraviť

Po vojne sa forma výučby menila podľa centrálnych nariadení socialistickej vlády. Postupne sa zo 4-triedneho gymnázia vytvorila 11-ročná, neskôr 12-ročná stredná škola, Stredná všeobecnovzdelávacia škola a Gymnázium. V roku 1973 bola pri gymnáziu zriadená Prípravka pre štúdium v socialistickom zahraničí – ľudovo prezývaná Tuzex. Jedným zo známych absolventov je minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák.[2]

Riaditelia školy

upraviť
Roky vo funkcii Roky vo funkcii
Ladislav Seitl 1919 – 1920 PaedDr. Michal Lunter 1959 – 1991
Ján Schücker 1920 – 1935 Mgr. Irena Polónyová 1991 – 1998
Rudolf Hikl 1935 – 1937 RNDr. Emil Mázik 1998 – 2004
Dr. Ján Výtiska 1937 – 1938 PaedDr. Milan Klauz 2004 – 2008
Jozef Solčány 1938 – 1953 PhDr. Renata Mikulášová od 2008[3]
Martin Paška 1953 – 1959

Referencie

upraviť
  1. a b LUNTER, Michal, PaedDr., Pamätnica Banskoštiavnického Gymnázia, Vydané dňa:1.3.1961, Použité: 20.4.2023
  2. a b BREZNOŠČÁK, História školy. Použité: 20.4.2023, Dostupné na: https://gymbs.edupage.org/a/historia-skoly
  3. a b c Hollý, Karol, PhD., Pamätnica Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici, 1. vyd. Žiar nad Hronom: Aprint s.r.o., 2019, ISBN: 978-80-89415-28-1, Použité: 20.4.2023

Externé odkazy

upraviť