Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha je gymnázium v Martine so študijnými odbormi 7902 J 00 gymnázium a 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium s vyučovacím jazykom slovenským a anglickým

Gymnázium Viliama Paulinyho – Tótha, Martin


Základné údaje
Rok založenia11. august 1867
Zameranieštudijné odbory 7902 J 00 gymnázium a 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium
RiaditeľMgr. Darina Súderová
Kontaktné údaje
AdresaMalá hora 3, 036 01 Martin
Oficiálny webwww.gymmt.sk

O škole upraviť

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha je jedno z troch najstarších gymnázií na Slovensku. Od svojho vzniku v roku 1867 zastávalo významné miesto medzi strednými školami na Slovensku.

História školy upraviť

Martinské gymnázium, jedno z troch prvých slovenských gymnázií, bolo založené 11. augusta 1867 vďaka snahám a úsiliu slovenských národovcov a martinskej evanjelickej cirkvi. Funkciu správcu patronátu až do zatvorenia školy v januári 1875 vykonával Viliam Pauliny-Tóth. Za necelých 8 rokov existencie školu navštevovalo 671 žiakov nielen z Turca.

Gymnázium bolo znovu otvorené až o takmer 44 rokov neskôr, 5. októbra 1919. Tvorili ho štyri triedy a jeho oficiálny názov znel Československé štátne reformné reálne gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Turčianskom sv. Martine. Veľkú zásluhu na tom mal univerzitný profesor Jaroslav Vlček – (Paulinyho zať).
Škola sa postupne rozrastala, a tak sa z budovy na Mudroňovej ulici 6. októbra 1940 presťahovala do priestorov na Malej hore.

Popri dennom štúdiu bola na škole v 60. rokoch 20. storočia zriadená aj stredná škola pre pracujúcich a maturitné kurzy pre dôstojníkov. Od školského roku 1968/69 sa pri gymnáziu otvára jednoročné nadstavbové štúdium – programovanie a počítačové systémy a dvojročné nadstavbové štúdium knihovníctva, ktoré sa končí školským rokom 1982/83.

Od školského roku 1977/78 sa na gymnáziu učili skupiny voliteľných predmetov odborného zamerania. Od roku 1990 prechádzajú študenti k systému výberu voliteľných predmetov.

V septembri 1991 vzniklo Bilingválne anglicko-slovenské gymnázium, ktoré sa po dvoch rokoch osamostatnilo. Školský rok 1995/96 sa niesol v znamení začiatku experimentálneho overovania 6-ročného gymnaziálneho štúdia.

Aj keď gymnázium prechádzalo mnohými premenami, počas celej existencie zohrávalo významnú úlohu v histórii Slovenska a je úzko späté so životom v regióne. Absolvovalo ho viac ako 12 000 študentov.

30. mája 2012 boli 6-ročné študijné odbory zrušené ministerstvom školstva.

Od septembra 2017 k študijnému odboru 7902 J 00 gymnázium pribudol odbor 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium s vyučovacím jazykom slovenským a anglickým.

Štúdium upraviť

Študijné odbory upraviť

 • 4-ročné štúdium 7902 J 00 gymnázium (po ukončení 9. ročníka ZŠ)
 • 5-ročné bilingválne štúdium v anglickom a slovenskom jazyku - 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium (po ukončení 8. alebo 9. ročníka ZŠ)

Škola neotvára triedy so zameraním, ale študenti si môžu voliť vlastné zameranie cestou voliteľných predmetov v 3. a 4. ročníku štúdia/ študenti bilingválneho štúdia v 4. a 5. ročníku štúdia.

Voliteľné predmety upraviť

V 3. a 4. ročníku štúdia si študenti vyberajú z týchto voliteľných predmetov podľa vlastného záujmu:

 • seminár zo slovenského jazyka
 • seminár zo slovenského jazyka a literatúry
 • spoločenskovedný seminár
 • seminár z dejepisu
 • seminár z biológie
 • seminár z chémie
 • seminár z matematiky
 • seminár z fyziky
 • seminár z geografie
 • seminár z estetiky
 • ekonomika
 • psychológia
 • konverzácia v anglickom, nemeckom, ruskom alebo španielskom jazyku
 • cvičenia z matematiky, fyziky alebo chémie
 • informatika a výpočtová technika
 • informatika v prírodných vedách a matematike

Z cudzích jazykov si študenti vyberajú dva: anglický, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk.

Činnosti upraviť

Gymnázium organizuje okresné a krajské kolá športových súťaží a predmetových olympiád.

Bohatá je študentská záujmová činnosť v rôznych športových, jazykových a predmetových krúžkoch - Súkromné centrum voľného času sídli v priestoroch školy.


K tradičným podujatiam, ktoré sa v škole organizujú, patria napr.:

 • súťaž triednych kolektívov Sme super
 • súťaž o najlepšieho študenta - Naj študent martinského gymnázia
 • súťaž Športovec roka
 • Deň otvorených dverí
 • študentský ples
 • študentské odborné konferencie
 • pasovací večierok
 • Študentská aj Valentínska kvapka krvi
 • medzitriedne a medziškolské športové turnaje
 • matematická súťaž Gymboj pre žiakov ZŠ regiónu Turiec
 • informatické podujatie Python Days
 • stavanie mája
 • slávnostná akadémia pri príležitosti rozlúčky s maturantmi
 • súťaž v literárnej tvorbe Paulinyho Turiec
 • vianočné trhy a Vianočný strom želaní
 • lyžiarske a snoubordové a plavecké výcvikové kurzy
 • návštevy divadelných predstavení a múzeí
 • predmetové exkurzie doma aj v zahraničí

V rámci výmenných programov sa zúčastňujú pobytov v Anglicku, Španielsku, Česku, Nemecku, Poľsku a Rumunsku.

Škola je zapojená do programov Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, IT Akadémia a Erasmus+.

Hvezdáreň upraviť

 
Astronomická pozorovateľňa

V roku 1998 bola pri gymnáziu otvorená Astronomická pozorovateľňa, ktorá od roku 2002 nesie meno Milana Rastislava Štefánika. Je prístupná nielen žiakom, ale aj verejnosti. V roku 2006 bolo v týchto priestoroch otvorené Centrum popularizácie fyziky, ktoré navštevujú hlavne žiaci základných a stredných škôl. Správcom areálu je PaedDr. Ivan Šabo, ktorý v spolupráci s členmi Klubu astronómov zabezpečuje jeho pravidelnú činnosť. Priemerná návštevnosť je okolo 2 000 návštevníkov za rok. Tradíciou sa stávajú aj Dni otvorených dverí a astronomické letné tábory.

Vedenie školy upraviť

 • Riaditeľ školy:
  • Mgr. Darina Súderová (od 2014)
  • Ing. Marián Štefko (do 2014)
 • Zástupca riaditeľky: Mgr. Sven Orieščik (od 2016)
 • Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Lenka Koťková (od 2014)

Externé odkazy upraviť

Súradnice: 49°03′53″S 18°55′47″V / 49,064675°S 18,929636°V / 49.064675; 18.929636