Hérakleitos zo Samu

Hérakleitos (starogr. Ἡράκλειτος) bol olympijský víťaz v behu na jedno stadion v roku 208 pred Kr.[1]

Hérakleitos zo Samu bol na 143. olympijských hrách korunovaný olivovým vencom za víťazstvo v behu na jedno stadion.[1] Staroveký historik Polybios uvádza: „Podľa správy od Aristodéma z Élidy začínali záznamy o atlétoch, prirodzene o víťazoch, od dvadsiatej siedmej olympiády. Predtým nebolo žiadne meno zaznamenané, pretože v predchádzajúcej dobe o to nedbali. V dvadsiatej siedmej olympiáde je zaznamenaný Koroibos z Élidy ako prvý víťaz v stadiu a táto olympiáda bola prvá, od ktorej začína grécka chronológia“.[2] Podľa tradície sa prvé olympijské hry konali v roku 776 pred Kr.[1][3][4] a beh na jedno stadion bol ich jediným pretekom a ostal hlavným pretekom aj po zavedení ďalších súťažných disciplín. Menom jeho víťaza sa olympiády označovali. V skutočnosti bol v starovekom Grécku tento zoznam olympiád spoločne s ich víťazmi zostavený koncom 5. stor. pred Kr. a od 4. stor. pred Kr. ho grécki historici používali pri datovaní.[5]

Olympijské víťazstvo Hérakleita je zaznamenané v Eusebiovom diele Kronika (starogr. Παντοδαπὴ Ἱστορία – Pantodapé Historia), a to v zozname olympijských víťazov,[1] ktorý vyhotovoval z písomnosti Iulia Africana, autora diel, zachovaných prevažne len vo fragmentoch.[6]

Referencie a bibliografiaUpraviť

  1. a b c d Eusebios, Kronika 2,193.[1]
  2. Polybios. Dějiny III. Praha : Arista, 2011. ISBN 978-80-86410-62-3. S. 23.
  3. Pausanias. Pausaniás, cesta po Řecku I.. Praha : nakladatelství Svoboda, 1973. 25-039-73. S. 377.
  4. Vojtech Zamarovský. Vzkriesenie Olympie. Bratislava : Šport, 1986. 77-043-86. S. 246.
  5. Lesley Adkins & Roy A. Adkins. Starověké Řecko. Praha : Slovart, 2011. ISBN 978-80-7391-580-3. S. 425.
  6. Josef Šusta. Dějepisectví. Praha : Nákl. Historického klubu, 1933. S. 9.

Pozri ajUpraviť