Hóry je aj v kresťanstve starší názov hodiniek, pozri hodinky (modlitba).

Hóry boli dcéry Dia a Themidy.

Ich presný počet nie je známy, podľa Homéra strážili brány Olympu, ich počet neuvádza, podľa Hésioda boli tri:

Podľa neskorších autorov zosobňovali ročné obdobia, ale iba priaznivé - zimu nie.

V takomto chápaní boli tiež tri a to:

Prvé dve niekedy splývali, namiesto Anatoly sa občas uvádzala Chlóris - ochrankyňa kvetov alebo Auxo.

Gréci si Hóry predstavovali ako nádherné dievčatá.