High-definition television

(Presmerované z HDTV)

High-definition television (HDTV) je formát vysielania televízneho signálu s výrazne vyšším rozlíšením, ako umožňujú tradičné formáty PAL, SECAM a NTSC. Vysiela sa digitálne, môže sa použiť ako jeden z formátov digitálnej televízie DVB. V súčasnosti je formát definovaný pre rozlíšenie 1080 prekladaných alebo neprekladaných (progresívnych) riadkov, prípadne 720 neprekladaných riadkov. Pomer strán je 16:9.

Projekčná obrazovka domáceho kina s HDTV obrazom

Iné projekty

upraviť