Hadrón je subatomárna častica zložená z kvarkov alebo antikvarkov.

Hadróny sú zložené buď z troch kvarkov (qqq), alebo z kvarku a antikvarku. Napríklad protón je tvorený dvoma kvarkami u a jedným d (uud), zatiaľčo neutrón jedným kvarkom u a dvoma d (udd). V každom baryóne sú tri kvarky. Každý kvark vnútri baryónu si neustále vymieňa farebné náboje s ďalšími kvarkami v tomto baryóne. Baryón ako celok (a všeobecne každý hadrón) však má farebný náboj nula, pretože jednotlivé farebné náboje sa navzájom vyrušia. Baryóny majú poločíselný spin (1/2, 3/2, …) správajú sa teda ako fermióny. Ku každému baryónu existuje partner z antihmoty (antibaryón), skladajúci sa z odpovedajúcich troch antikvarkov.

Mezóny majú tiež farebný náboj nulový, lebo pozostávajú z kvarku (s farbou) a antikvarku (s príslušnou antifarbou).

Delenie hadrónov upraviť

Vlastnosti upraviť

Hadróny sú častice, ktoré reagujú na silnú interakciu.

Hadrón ako celok má farebný náboj rovný nule, pretože jednotlivé farebné náboje sa vzájomne vyrušia.

V každom hadróne sa okrem uvedených kvarkov v každom okamihu tiež nachádzajú gluóny a páry kvark-antikvark. Všetky kvarky vnútri hadrónu si neustále vymieňajú farebné náboje s ďalšími kvarkami v tom istom hadróne.

Ku každému hadrónu existuje zodpovedajúca antičastica skladajúca sa zo zodpovedajúcich antikvarkov.

Pozri aj upraviť