Halštatská doba (lingvisticky nevhodne: doba halštatská[pozn 1]) je názov starej železnej doby (najmä) v širokej strednej Európe. Na Slovensku trvala od 850/800/750/700 pred Kr. do 450/400 pred Kr.

Pomenovaná je podľa halštatskej kultúry, ktorá ovplyvnila vtedy aj okolité kultúry, ale pojem halštatská doba je širší ako pojem halštatská kultúra, pretože zahŕňa aj iné kultúry.

Slovensko upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Halštatská doba na Slovensku

Doba sa začala početnými konfliktmi, zvýšeným pohybom obyvateľstva a poklesom počtu obyvateľov. Výsledkom bol vznik novej spoločnosti.Na Slovensku v halštatskej dobe existovali tieto kultúry:

V tomto období sa vytvorila náčelnícka a bojovnícka vrstva (dôkaz: kniežacie hroby s hodnotnými predmetmi). Útoky kočovníkov z čiernomorských stepí podnietili využívanie koňa na jazdu, ovplyvnili celkový vývoj na Balkáne a v Karpatskej kotline.

Poznámky upraviť

  1. Pozri poznámku pod čiarou o slovoslede v článku kamenná doba.

Referencie upraviť

Iné projekty upraviť