Priemer: 48 km
Jasnosť:
Veľká polos (v km):
Obeh (v dňoch): 1879,71
Excentricita: 0,5711
Inklin. (stupne): 134,101

Halimede je prirodzený satelit Neptúna.