Harmonický priemer () je druh priemeru.

Harmonický priemer (vždy z nenulových a kladných hodnôt) je definovaný ako podiel počtu meraní a sumy prevrátených hodnôt, čiže:

 

Príklad

upraviť

Napríklad harmonický priemer z čísel 2, 3, 6, 7, 7, 8 je:

 

Použitie

upraviť

Harmonický priemer sa používa na charakterizovanie hodnôt, ktoré predstavujú napríklad výkonové limity – teda dosiahnuť u každej osoby ten istý výkon pri rôznom čase alebo rôzny výkon za jednotku času (1. osoba urobí prácu za hod, teda jej hodinový výkon je, …,atď.) Tiež sa používa na výpočet priemernej rýchlosti, ak sú vzdialenosti konštantné a čas premenlivý. V prípade rôznych vzdialeností a rovnakých časov sa však musí použiť aritmetický priemer[1].

Referencie

upraviť
  1. KULČÁR, LADISLAV. Harmonický priemer a jeho praktická aplikácia [online]. http://www.sachovespravy.eu, [cit. 2019-07-26]. Dostupné online.