Hegyhátsky okres

okres v Maďarsku v Baranskej župe