Heinrich Gross

Heinrich Gross bol rabín, historik, autor kníh a učebníc o židovskej histórii.

Heinrich Gross
rabín, historik
Narodenie6. november 1835
Senica

Narodil sa v 6. novembra 1835 v Senici (vtedy Szenicz v Uhorsku). Po ukončení štúdia na vroclavskom seminári pokračoval na univerzite v Halle. Jeho PhD práca o Gottfriedovi Wilhelmovi Leibnizovi získala univerzitnú cenu. Po ukončení doktorátu ho zamestnával barón Horace Günzburg v Paríži ako súkromného učiteľa. Počas dvojročného pôsobenie v meste využil prístup k Bibliothèque Nationale. Výsledkom práce bol základ neskoršej Gallia Judaica, diele o geografií a literárnej histórii Židov vo Francúzsku počas stredoveku. Dielo napokon vydané v roku 1897 sa stalo štandardnou učebnicou uvedenej histórie. V roku 1869 odišiel do Berlína kde spolupracoval s Leopoldom Zunzom, zakladateľom modernej vedy o židovskej kultúre a rituáloch. Obľúbil si a adoptoval Zunzove vedecké metódy. Od roku 1870 pôsobil ako rabín v Strzelci Opolskiem, o päť rokov neskôr v Augsburgu.

Okrem svojho najväčšieho diela Gallia Judaica, napísal ďalšie práce venujúce sa francúzskym Židom a ich literárnej tvorbe ako aj iným problematikám. Medzi dôležitejšie patria:

Abraham ben David aus Posquières, ein Literarhistorischer Versuch v „Monatsschrift“, 1873-74 (Avraham ben David z Posquières, literárno-historická esej) Zur Geschichte der Juden in Arles (O histórii Židov v Arles), 1878, 1879, 1880 Eliezer ben Joel ha-Levi, ein Literarhistorischer Versuch Eliezer ben Joel ha-Levi, literárno-historická esej 1885, 1886 Jehudah Sir Leon aus Paris: Analekten, (Jehudah Sir Leon z Paríža: Dialógy) v „Magazin“, 1877, 1878 Etude sur Simson ben Abraham de Sens, (Etuda o Simsonovi ben Abraham de Sens) v „R. E. J.“ 1883.

Heinrich Gross je aj autorom Lehrbuch der Israelitischen Religion für die Oberen Klassen der Mittelschulen (Učebnice izraelitského náboženstva pre vyššie triedy stredných škôl).

ZdrojUpraviť

Tento článok vznikol prekladom anglickej verzie článku zo 6. februára 2011. Anglická verzia použila ako zdroj The Jewish Encyclopedia, ktorej práva autorské expirovali. Grossova stránka sa nachádza tu: [1]