Hekabé (mytológia)

Hekabé alebo Hekaba alebo zastarano Hekuba (gr. Ἑκάβη - Hekabé; lat. Hecuba) bola dcéra frýgického kráľa Dymanta, manželka posledného trójskeho kráľa Priama.

Giulio Romano, Hekabin sen, freska, Palazzo Ducale, Mantova

Hekaba v mýtoch upraviť

Grécke mýty ju vykresľujú ako vznešenú a dôstojnú ženu, ktorá bola vzornou manželkou a matkou devätnástich synov a niekoľkých dcér. Zo synov sú najznámejšími Hektor, Paris a Déifobos, z dcér najvýznamnejšiu úlohu zohrala Kassandra.

Napriek svojím kladným povahovým vlastnostiam, osud bol k nej mimoriadne krutý. Prežila všetkých svojich synov, na vlastné oči dokonca videla manželovu smrť z rúk Achillovho syna Neoptolema. Ako otrokyňa pripadla Odysseovi, no čoskoro nato zomrela.

Iné legendy vykresľujú jej potupnú smrť, kedy zomrela za to, že zabila kráľa Polyméstora. Kráľova smrť bola odvetou za zabitie Hekabinho syna Polydora.

Hekaba v umení upraviť

Okrem niekoľkých umeleckých diel sa s Hekabou stretávame najmä v Homérovej Illiade, kde vystupuje ako vznešené žena, túžobne prosiaca bohov o odvrátenie zlého osudu. Z iných významnejších diel venovaných tejto postave je známa tragédia Hekabé starogréckeho dramatika Euripida z obdobia okolo roku 424 pred Kr.

Iné projekty upraviť

Zdroj upraviť

V. Zamarovský, Bohovia a hrdinovia antických bájí, Mladé letá, Bratislava 1980