Heléni alebo zriedkavo Helléni (slovo pochádza zo slova Hellén, pozri Hellén (praotec Grékov)) je v súčasnosti v slovenčine najmä označenie pre akýchkoľvek starovekých Grékov alebo zriedkavo Grékov vôbec.

Historicky sa však význam slova menil. Pôvodne to bol názov jedného kmeňa v južnej Tesálii resp. obyvateľstva južnej Tesálie. Od 7. storočia pred Kr. sa ním označovali všetci Gréci (t.j. Nebarbari). Aj vo význame obyvatelia južnej Tesálie, aj v neskoršom význame všetci Gréci sa ich územie označovalo ako Helada. Od obdobia helenizmu sa ako Heléni označovali aj helenizované osoby negréckeho pôvodu. V Byzantskej ríši sa pojem používal najprv len pre prívržencov starých gréckych kultov, neskôr pre všetkých nekresťanov, ale pred zánikom Byzantskej ríše sa opäť používal ako označenie po grécky hovoriacich ľudí. Novovekí Gréci sami seba označujú ako Heléni (Έλληνες - Ellines). Podrobnosti o Grékoch pozri v článku Gréci.

Pozri ajUpraviť

ZdrojeUpraviť