Heladská kultúra alebo heladské obdobie bola egejská kultúra na gréckej pevnine južne od Macedónie v rokoch 2800 až 1100 pred Kr., teda zhruba počas medenej a bronzovej doby.

Periodizácia:

  • heladská kultúra. In: NOVOTNÝ, Bohuslav, et al. Encyklopédia archeológie. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1986. 1032 s. S. 312.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.