Helena Barancová

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. (* 15. marec 1949, Lenartov) je slovenská právnička a vysokoškolská pedagogička. Patrí k najvýznamnejším odborníkom na pracovné právo na Slovensku.

Helena Barancová
slovenská právnička a vysokoškolská pedagogička
Rod. menoCehelníková [1]
Narodenie15. marec 1949 (73 rokov)
Lenartov, Česko-Slovensko
Národnosťslovenská
Alma materPrávnická fakulta Univerzity Komenského
Profesiavysokoškolský pedagóg

ŽivotopisUpraviť

Narodila sa v obci Lenartov v okrese Bardejov. Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Tu po ukončení štúdia začala aj pôsobiť, no vzhľadom na to, že nebola členkou Komunistickej strany, bol jej profesný rast obmedzený a svoju činnosť na vysokej škole musela prerušiť. V roku 1991 sa stala vedúcou Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Na tomto poste zotrvala do roku 1999[2]. V roku 1991 habilitovala na docentku v odbore pracovné právo. V rovnakom odbore získala v roku 1995 najvyššiu vedeckú hodnosť doktor vied (DrSc.). Prezident Michal Kováč ju v júni 1997 vymenoval za profesorku. Celkovo pôsobila na Právnickej fakulte Univerzity Komenského skoro 25 rokov. Na konci 90. rokov 20. storočia sa spolupodieľala na založení Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Tu sa stala garantom študijného odboru pracovné právo a vedúcou Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Následne sa v roku 2004 stala prodekankou a 1. februára 2007 dekankou na Právnickej fakulte v Trnave. V priebehu roka 2010 ju na tomto poste na približne rok a pol vystriedal profesor Marek Šmid. V novembri 2011 sa stala znova dekankou na rovnakej fakulte. V tejto funkcii zotrvala do konca októbra 2015. Na fakulte stále pôsobí, naďalej ako vedúca Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia[3] a súčasne ako členka vedeckej rady fakulty[4]. Je matkou 2 synov a 2 dcér.[5]

Podieľala sa na založení Slovenskej Spoločnosti pre pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia. V minulosti bola tiež členkou Akreditačnej komisie pre vysoké školy. Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny radí pri nových legislatívnych zámeroch, pričom patrí tiež k členom tzv. Kolégia ministra práce. Nikdy však nebola členkou žiadnej politickej strany. Je tiež členkou Rekodifikačnej komisie Ministerstva spravodlivosti, ktorá sa zaoberá prípravou nového Občianskeho zákonníka. Taktiež je členkou správnej rady Nadácie Štefana Lubyho. 2.januára.2020 jej za mimoriadne zásluhy o rozvoj právnej vedy, prezidentka SR udelila Rad Ľudovíta Štúra II. triedy. [6]

Publikačná činnosťUpraviť

 • H. Barancová Zákonník práce - Komentár, Elita 1996, ISBN 80-8044-023-9
 • H. Barancová Pracovné právo v zjednotenej Európe, Poradca podnikateľa, 2004, ISBN 8088931339
 • H. Barancová Slovenské a európske pracovné právo, Poradca podnikateľa, 2004, ISBN 8088931320
 • H. Barancová Prevod podniku, SPRINT, 2007, ISBN 978808908581
 • H. Barancová a kol. Pracovný pomer a poistný systém, TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, VEDA, 2008, ISBN 9788022410595
 • H. Barancová a kol. Medicínske právo, VEDA, 2008, ISBN 8022410076
 • H. Barancová, M. Lacko a kol. Vysielanie zamestnancov, Aleš Čeněk, 2008, ISBN 9788073801564
 • H. Barancová a kol. Pracovné právo v európskej perspektíve, Aleš Čeněk, 2009, ISBN 9788073802417
 • H. Barancová Reštrukturalizácia podnikov v judikatúre Súdneho dvora Európskeho spoločenstva, Aleš Čeněk, 2009, ISBN 9788073802400
 • H. Barancová, A. Olšovská a kol. Slovak Labour Law, Aleš Čeněk, 2009, ISBN 9788073802202
 • H. Barancová Pracovné právo 21. storočia, Aleš Čeněk, 2009, ISBN 9788073800253
 • H. Barancová Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život, Sprint dva, 2010, ISBN 9788089393435
 • H. Barancová Možnosti a hranice liberalizácie pracovných vzťahov, Sprint dva, 2011, ISBN 9788089393503
 • H. Barancová, A. Olšovská a kol. Práva zamestnancov a skončenie pracovného pomeru, Aleš Čeněk, 2013, ISBN 9788073804435
 • H. Barancová a kol. Základné práva a slobody v pracovnom práve, Aleš Čeněk, 2013, ISBN 9788073804220
 • H. Barancová, Ľ. Dilongová Osoby so zdravotným postihnutím v práve Slovenskej republiky a Českej republiky, Aleš Čeněk, 2014, ISBN 9788073804978
 • H. Barancová Teoretické problémy pracovného práva, Aleš Čeněk, 2014, ISBN 9788073804657
 • H. Barancová Šikana a mobing na pracovisku, Leges, 2014, ISBN 9788075020369
 • H. Barancová Ochrana zamestnanca pred diskrimináciou, Sprint dva, 2014, ISBN 9788089710065
 • H. Barancová, R. Schronk Pracovné právo, Sprint dva, 2016, ISBN 9788089710263
 • H. Barancová Európske pracovné právo, Sprint dva, 2016, ISBN 9788089710256
 • H. Barancová a kol. Zákonník práce - Komentár, C. H. Beck SK, 2017, ISBN 9788089603534

ReferencieUpraviť

 1. http://www.lenartov.sk/download/ostatn%C3%A9/Obecne_noviny-Lenartovcan-300dpi.pdf
 2. Historický exkurz existenciou Katedry pracovného práva na Právnickej fakulte UK [online]. flaw.uniba.sk, [cit. 2017-12-15]. Dostupné online.
 3. Členovia Katedry PPaPSZ [online]. iuridica.truni.sk, [cit. 2017-12-15]. Dostupné online.
 4. Vedecká rada [online]. iuridica.truni.sk, [cit. 2017-12-15]. Dostupné online.
 5. H. Barancová Zákonník práce - Komentár, Elita 1996, ISBN 80-8044-023-9 str. 4
 6. https://www.prezident.sk/article/prezidentka-vyznamenala-20-osobnosti/

ZdrojeUpraviť