Heraldický register Slovenskej republiky (register)

Heraldický register Slovenskej republiky je register erbov (symbolov miest, obcí, korporácií, inštitúcií, jednotlivcov a podobne) na Slovensku vedený od roku 1991 na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v Sekcii verejnej správy - odbor archívnictva a spisovej služby. Zápis je bezplatný a prísne dobrovoľný. Zapísanie erbu do Heraldického registra je zárukou heraldickej správnosti používaného erbu a tiež zárukou, že rovnaký erb, vlajku alebo pečať nepoužíva žiadny iný subjekt. Register spolupracuje s Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra (v oblasti erbov obcí a miest) a s Heraldickým kolégiom (v oblasti občianskych erbov). Heraldický register sídli na Križkovej 7 v Bratislave v budove Štátneho archívu.

Časť informácií z registra vychádza od roku 2000 postupne aj knižne - pozri Heraldický register Slovenskej republiky (kniha).

Externé odkazy upraviť