Hieroglyfické písmo

Hieroglyfické písmo alebo hieroglyfy alebo zriedkavo hieroglyfika (znak takéhoto písma sa nazýva hieroglyf) môže byť:

 • v užšom zmysle: len egyptské hieroglyfické písmo
 • v širšom zmysle názov aj iných (najmä historických) písem, pričom presnejšia definícia sa v literatúre rozchádza; príklady definícií:
  • logografické písmo[1]
  • písmo, ktoré je prevažne logografické a jeho znaky si (hoc aj čiastočne) zároveň zachovávajú „podobizňovú“ formu [teda obrázkový charakter]. [2]
  • písmo podobného charakteru ako egyptské hieroglyfické písmo; takéto písmo pozostáva z (1) logogramov (ideogramov) znamenajúcich predmet, ktorý zobrazujú, (2) fonogramov a (3) determinatívov, patrí sem okrem egyptských hieroglyfov (napríklad?/len?) luvijské ("chetitské") hieroglyfické písmo, starokrétske písma, protoindické písmo, mayské písmo (prípadne aj aztécke písmo) a andské písmo[3]
  • písané symboly piktografickej písmovej sústavy charakterizované ich používaním v ceremoniálnych alebo monumentálnych kontextoch, napríklad používaním v náboženských textoch, na stenách chrámov alebo na kamenných monumentoch, príklady sú písma Egypta, Malej Ázie a Mayov[4]
  • egyptské hieroglyfické písmo a luvijské („chetitské“) hieroglyfické písmo [5]
  • obrázkové písmo (piktografické písmo) [6]; podobne: písmo, ktorého grafémy sú kresbami (obrázkami) objektov (ľudí, zvierat, predmetov) [7]
  • posvätné rytiny, názov, ktorý sa priraďuje rôznym primitívnym písmam, ktoré - tvorené obrazmi predmetov - boli vrývané do skál alebo maľované. Posvätnými sa javili hlavne potomstvu ...; inak slúžili v prvom rade aj náboženským účelom. Písmami tohto druhu sú písma Indiánov, Mexičanov a i.[8]
  • akékoľvek písmo obrázkového charakteru, ktoré však nemusí byť nevyhnutne aj obrázkovým písmom z hľadiska spôsobu, ktorým je čítané [9] [inými slovami: piktografické písmo v širšom zmysle]

Zoznam upraviť

Nasledujúce písma (v závislosti od zdroja všetky alebo niektoré) zvyknú byť v literatúre najčastejšie označované ako hieroglyfické:

Zoznam podľa ISO 15924 má (stav máj 2012) uvedené nasledujúce písma ako hieroglyfické: egyptské hieroglyfické písmo, egyptské démotické písmo, egyptské hieratické písmo, mayské písmo, luvijské hieroglyfy a SignWriting.

Referencie upraviť

 1. http://www.wisegeek.com/what-are-hieroglyphics.htm
 2. Istrin: Razvitije pisma, 1961 (autor ale podotýka, že bádatelia termín hieroglyfické písmo používajú veľmi rôzne)
 3. hieroglyfické písmo. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2008. 670 s. ISBN 978-80-224-0982-7. Zväzok 5. (Galb – Hir).
 4. http://oi.uchicago.edu/pdf/oimp32.pdf Archivované 2021-08-26 na Wayback Machine vzadu
 5. hieroglyfy. In: Malá československá encyklopedie II D-CH. 1. vyd. Praha: Academia, 1985. s. 771.
 6. http://leccos.com/index.php/clanky/hieroglyfy Archivované 2012-05-19 na Wayback Machine; Meyers Taschenlexikon (posledné vydanie); (nejasne formulované či všetky obrázkové písma alebo len niektoré:) http://www.britannica.com/EBchecked/topic/265009/hieroglyph, hieroglyfy 2. in Encyklopedie Universum (‘’označení pro obrázková písma mimoegyptského původu, např. chetitské písmo, písmo Mayů.‘‘)
 7. http://tapemark.narod.ru/les/171h.html
 8. hieroglyfy in: Ottův slovník naučný
 9. Britannica Concise Encyclopedia