Literárna história

súčasť vedy o literatúre
(Presmerované z História literatúry)

Literárna história je disciplína literárnej vedy; história literatúry alebo jej predmet, čiže vývin literatúry. Zaoberá sa umeleckou literatúrou v jej chronologickom vývine od najstarších čias až po súčasnosť.

Kamenná doska obsahujúca časť Eposu o Gilgamešovi

Názory na dejiny literatúry

upraviť

Podľa Veselovského sú dejiny literatúry dejinami spoločenského myslenia, ktoré sa prejavovalo vo filozofii, náboženstve a poézii, a zafixovalo sa pomocou slova. V dejinách poézie preniká nový životný obsah staré obrazy. Dejiny epiteta sú v miniatúre dejinami celého poetického vedomia.

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.