Historické centrum Bratislavy

Historické centrum Bratislavy alebo historické jadro Bratislavy je (nie presne vymedzené) označenie pre historickú časť Bratislavy v jej strede v mestskej časti Staré Mesto. Spravidla zahŕňa aspoň Bratislavský hrad, Podhradie a tzv. vnútorné mesto. Hrad je niekedy vylúčený alebo naopak do historického centra sa zahŕňa aj bezprostredné okolie týchto častí (napr. dunajské nábrežie, historické predmestia), pokiaľ sú charakterizované historickou zástavbou. Na území historického centra bola v roku 1954 vyhlásená mestská pamiatková rezervácia.

Historické jadro Bratislavy, jedno z možných vymedzení

Podrobnosti pozri v článkoch: Bratislavský hrad, Podhradie (Bratislava), Vnútorné mesto a Mestská pamiatková rezervácia Bratislava.