Historický materializmus

Historický materializmus alebo v prácach Karla Marxa materialistická koncepcia dejín (nem. materialistischen Geschichtsauffassung) je teória a prístup k štúdiu dejín a sociológie, ktorý je považovaný za základ marxizmu.

Historický materializmus hľadá príčiny rozvoja a zmien v ľudských dejinách v ekonomike, technológii alebo širšie v materiálnych podmienkach, stretoch záujmov o materiál medzi kmeňmi, sociálnymi skupinami a národmi.

V marxizme-leninizme je súčasť marxisticko-leninskej filozofie, filozofická veda o spoločnosti, ktorá materialisticky rieši základnú otázku filozofie v aplikácii na dejiny a na tomto základe skúma všeobecné zákony historického vývoja a formy ich realizácie v ľudskej činnosti.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.