Historický relativizmus

Historický relativizmus je prejav historizmu vo filozofii. Historický relativizmus spočíva vo výklade významových útvarov, napr. filozofických systémov, svetonázorov, náboženských učení a pod., ako výraz určitých duchovných postojov, pričom tieto útvary neobsahujú absolútne pravdy .

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.