Historický slovník slovenského jazyka

Historický slovník slovenského jazyka je 7-zväzkový slovník zachytávajúci a vykladajúci slovnú zásobu slovenčiny od najstarších čias do konca predspisovného obdobia (t.j. do konca 18. storočia[1]:28[2]). Vychádzal v tlačenej podobe v rokoch 19912008. Zachytáva slovenčinu z rukopisných aj tlačených písaných slovenských textov a slovenčinu zo starších latinských písomností (najmä slovenské vlastné mená apelatívneho pôvodu). Slovník má 4 322 strán, 47 330 heslových statí a viac ako 70 000 slov,[3] jeho príprava začala v 50. rokoch a ukážkový zošit vyšiel v roku 1973.[2][4]

Ako autori sú uvedení v prvom diele: V. Blanár, E. Jóna, I. Kotulič, E. Krasnovská, R. Kuchar, M. Majtán, M. Majtánová, Š. Peciar, B. Ricziová, J. Skladaná; v poslednom diele: M. Giger, M. Kováčová, R. Kuchar, T. Laliková, M. Majtán, R. Ondrejková, A. Szabová, J. Skladaná, I. Valentová.[3]

Od jari 2021 je slovník v plnom rozsahu dostupný online na Slovníkovom portáli Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV (predtým bol dlhé roky online dostupný iba jeho 5. diel).

Bibliografické odkazy

upraviť
 • MAJTÁN, Milan, a kol. Historický slovník slovenského jazyka I : A – J. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1991. 536 s. ISBN 80-224-0228-1.
 • MAJTÁN, Milan, a kol. Historický slovník slovenského jazyka II : K – N. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1992. 615 s. ISBN 80-224-0385-7.
 • MAJTÁN, Milan, a kol. Historický slovník slovenského jazyka III : O – P (pochytka). Bratislava : Veda, 1994. 653 s. ISBN 80-224-0429-2.
 • MAJTÁN, Milan, a kol. Historický slovník slovenského jazyka IV : P (poihrať sa – pytlovať). Bratislava : Veda, 1995. 581 s. ISBN 80-224-0432-2.
 • MAJTÁN, Milan, a kol. Historický slovník slovenského jazyka V : R (rab.) – Š (švrkotať). Bratislava : Veda, 2000. 690 s. ISBN 80-224-0628-7.
 • MAJTÁN, Milan, a kol. Historický slovník slovenského jazyka VI : T – V. Bratislava : Veda, 2005. 699 s. ISBN 80-224-0862-X.
 • MAJTÁN, Milan, a kol. Historický slovník slovenského jazyka VII : Z – Ž : Dodatky. Bratislava : Veda, 2008. 542 s. ISBN 978-80-224-1003-8.

Referencie

upraviť
 1. KRAJČOVIČ, Rudolf. KORENE A VÝVIN SLOVENČINY. In: MISTRÍK, Jozef, et al. Encyklopédia jazykovedy. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1993. 513 s. ISBN 80-215-0250-9. S. 19 – 38.
 2. a b STICH, Alexandr. Svátek jazyka slovenského (item poněkud i českého). Literární noviny (Praha: Lidové noviny), 1992-01-23, roč. 3, č. 3, s. 4. Dostupné online. ISSN 1210-0021.
 3. a b Historický slovník slovenského jazyka [online]. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, [cit. 2021-06-13]. Dostupné online.
 4. BLANÁR, Vincent. Slovenský historický slovník z predspisovného obdobia. Ukážkový zošit. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1973. 354 s.

Externé odkazy

upraviť