Hladká svalovina je svalové tkanivo zložené z buniek (myocytov) pretiahnutého, vretenovitého tvaru s centrálne uloženým paličkovitým jadrom. Myofilamenty umožňujúce kontrakciu týchto buniek, zložené z aktínu a myozínu, sú na rozdiel od svalových vlákien priečne pruhovaného svalstva usporiadané do podoby siete.

Usporiadanie myocytov v hladkej svalovine:

  • svalové vrstvy – najčastejšie býva vrstva longitudinálna kombinovaná s vrstvou cirkulárnou, čo umožňuje peristaltický pohyb.
  • nepravidelne roztrúsené bunky
  • sieť myocytov, navzájom sa dotýkajúcich svojimi koncami

Tento typ svaloviny prevláda u bezstavovcov (Evertebrata) s výnimkou článkonožcov (Arthropoda) a srdcového svalu mäkkýšov (Mollusca). U stavovcov (Vertebrata) je inervácia tejto svaloviny zabezpečená vegetatívnym nervstvom, preto tieto svaly nepodliehajú vôli indivídua.Činnosť hladkých svalov spravidla nepodlieha priamo ústrednej nervovej sústave, ale je regulovaná autonómnym systémom a niektorými hormónmi. Nachádza sa v stene tráviaceho traktu, v dýchacom, vylučovacom a rozmnožovacom systéme, v stenách ciev, v koži a tiež v žľazových vývodoch. Snopčeky hladkých svalov sú aj v koži ako vzpriamovače chlpov a spôsobujú zježenie srsti alebo vlasov.

Hladké svalstvo je v pokoji v určitom stabilnom stupni kontrakcie, ktorý nazývame svalový tonus – z tohto stavu sa môže sťahovať (kontrahovať) i uvoľňovať (relaxovať). V určitých orgánoch môže mať táto činnosť rytmický charakter. Všeobecne platí, že sa hladký sval sťahuje i uvoľňuje pomaly a prakticky nepodlieha únave. Podráždenie sa prenáša z jednej bunky na druhú prostredníctvom ich početných vzájomných spojení - preto hladká svalovina v dutých orgánoch pracuje synchrónne a vytvára tzv. kontrakčnú jednotku. Dokonca sú v nej rozosiate špeciálne, tzv. Cajalove bunky, ktoré spontánne vytvárajú rytmické vzruchy a koordinujú kontrakcie pri peristaltickej vlne. Existujú však i hladké svaly, kde sú bunky vzájomne prepojené málo a ich kontrakciu zabezpečuje nervový systém (napr. svalovina dúhovky).

Hladká svalovina je ovládaná vegetatívnym nervovým systémom.

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť

  • MALINA, Radovan. Všeobecná zoológia. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UNB, 2004. Dostupné online. Kapitola Svalové tkanivá, s. 23. Archivované 2006-12-30 z originálu.
  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 3. vyd. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3817-8. Kapitola Svalstvo hladké, s. 23-24. (po česky)